.

.

Om geluidsniveaus uit te rekenen langs spoorwegen, zijn de volgende gegevens nodig:

In het "Akoestisch Spoorboekje" liggen al deze gegevens voor het hele spoorwegnet opgeslagen. Daartoe is het net opgedeeld in trajekten: ongeveer 350 in totaal. Op een trajekt is het gebruik (intensiteit; wagons/uur) constant en het aantal sporem. Elk trajekt heeft een drie-cijferig nummer, het eerste cijfer geeft aan in welke regio het trajekt valt. Alle gegevens van een trajekt zijn -per spoor- opgeslagen in het electronische databestand. Deze gegevens zijn natuurlijk elk jaar anders; de gegevensbestanden zijn dan ook per jaargang opgeslagen en opvraagbaar. De volgende bestanden zijnbeschikbaar:
1987
1994-huidige jaar
2005/2010 (prognose)
De accuraatheid is voldoende om de gegevens rechtstreeks te gebruiken in Standaard-II rekenmethoden.

Verdere informatie.