Deze web site heeft tot doel informatie over geluidhinderbestrijding toegankelijk te maken en te verspreiden. Alles wat hier op staat is afkomstig uit vrij toegankelijke bronnen en is -zover ik kan nagaan- vrij van rechten. Dat geldt ook voor de bezoekers van deze site: gebruik deze informatie als het u van pas komt! Bronverwijzing wordt op prijs gesteld, maar is niet een absolute voorwaarde.

Deze site is een typische een-mans hobby-aktie. Wordt (behalve door mijn familie die de hoop op herstel van gezond verstand toch al heeft opgegeven) niet gesponsord, en mijn werkgever staat hier in beginsel buiten. Als er al meningen voorkomen, zijn deze geheel voor mijn rekening, maar omdat het doel het verspreiden van objectieve informatie is, zou dat niet voor moeten komen.

Op- en zelfs aanmerkingen zijn welkom. Stuur ze naar :Martin van den Berg =m dot vdb at xs4all dot nl