Hoeveel mensen worden gehinderd bij een bepaalde geluidbelasting?

Onderstaande grafiek geeft de relatie tussen geluidbelasting (jaargemiddelde equivalent geluidniveau "Lden") en ernstige hinder. De relaties zijn ontleend aan het Kennisbestand verstoring dat bij TNO ontwikkeld en in beheer is. Zie ook hier voor veel meer uitleg.

Grafieken hinder
Deze grafieken zijn gebaseerd op vele duizenden gegevens uit binnen- en buitenland, en kunnen gezien worden als lange termijn gemiddelden.