Klachten als gezondheidseffect

In deze grafiek wordt het verloop van het aantal geregistreerde nachtelijke klachten rond Schiphol weergegeven tussen 1994 en 2003. Daarnaast tevens de groei in het vliegverkeer (groen) en het aantal blootgestelden binnen de 40 dB-nacht contour. De piek in klachten rond 1996 is waarschijnlijk het gevolg geweest van de tijdelijke sluiting van de Kaagbaan. Over de periode 1994-2002 lijken de klachten gestaag af te nemen, tot zich weer een scherpe piek aandient: de opening van de polderbaan wellicht?
Tegelijkertijd geven zowel de geconstateerde slaapverstoring cijfers als de berekende aantallen binnen de 40 dB nachtcontour een daling te zien. Het lijkt erop dat allerlei maatregelen (vlootvernieuwing, betere vliegprocedures) hun vruchten afwerpen. Maar net als bij aandelen lease constructies: resultaten behaald in het verleden, geven geen garantie voor de toekomst.....