Bijlage A Overzicht van de onderzochte klassen, brongroepen en bronnen van verstoringen

Inleiding.
In het overzicht van de onderzochte klassen, brongroepen en bronnen van verstoringen wordt cursief aangegeven welke specifieke bronaspecten onderzocht zijn. Meestal is dit op het niveau van de bronnen, maar bij de voertuigen is dit op het niveau van de groep.

KLASSE: GELUID

BRONGROEP: WEGVERKEER

< 50 km/uur; 50-100 km/uur; 100-120 km/uur

dagdeel waarin men de meeste hinder ondervindt

Bronnen:

personenauto's en taxi's

bestelauto's

bussen

vrachtauto's

type vrachtverkeer

(cross) motoren / motorfietsen

bromfietsen / bromscooters (helm verplicht)

snorfietsen (helm niet verplicht)

militaire voertuigen

BRONGROEP: OVERIG VERKEER

Bronnen:

treinen

trams

metro

passagiers- en vrachtvliegtuigen

proefdraaien en ander geluid aan de grond

landen of opstijgen

(te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen

normaal overvliegen

herkomst/bestemming

sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes

proefdraaien en ander geluid aan de grond

landen of opstijgen

(te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen

normaal overvliegen

circuitvliegen

vliegen met een reclamesleep

het omhoog trekken van zweefvliegtuigen

het omhoog brengen van parachutisten

herkomst/bestemming

militaire vliegtuigen (geen helicopters)

proefdraaien en ander geluid aan de grond

landen of opstijgen

(te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen

normaal overvliegen

circuitvliegen

het omhoog brengen van parachutisten

jets of anders

herkomst/bestemming

helikopters

militair/politie/trauma/overige civiel

proefdraaien en ander geluid aan de grond

landen of opstijgen

(te) laag overvliegen

normaal overvliegen

circuitvliegen

het omhoog brengen van parachutisten

herkomst/bestemming vliegveld

beroepsscheepvaart

BRONGROEP: INDUSTRIE EN ANDERE BEDRIJVIGHEID

Bronnen:

winkelstraatgeluiden

achtergrondmuziek

fabrieken en bedrijven

type industrie

grote fabriek/middelgroot bedrijf/kleine werkplaats/supermarkt/winkel

aan- en afvoer/productie/verplaatsingen met vorkheftrucks/winkelwagentjes

tijden van het etmaal

reguliere/incidentele bronnen

terreinen of plaatsen voor laden of lossen

parkeergelegenheden voor vrachtwagens

rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen

tijden van het etmaal

reguliere/incidentele bronnen

bouw- en sloopterreinen

tijden van het etmaal

reguliere/incidentele bronnen

betontransporttrucks

mobiele waterpompen

bouwliften

motorcompressoren

sloophamers, drillboren

graafmachines

laadschop, shovel

mobiele kranen (die ook op de weg rijden)

stroomaggregaten

hydraulische aggregaten

heimachines

wegenbouw

tijden van het etmaal

reguliere/incidentele bronnen

wegdekfreesmachine

landbouwtrekkers

burgerschietbanen

militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen

rupsvoertuigen/'normale' voertuigen/heli's/handvuurwapens/zwaar geschut

BRONGROEP: GELUIDEN IN EN OM DE WONING

Bronnen:

sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren

wc/cv/waterleiding/ventilatie e.d.

kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren

trappenlopen/deuren/harde vloeren

radio, stereo-installatie of televisie van de buren

doe-het-zelf apparaten van de buren

electrische boormachine/zaag

hogedrukreiniger

onderhoud van tuinen door de buren

motorgrasmaaier

electrische heggeschaar

bladblazer

hogedrukreiniger

kettingzaag

geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker

buiten spelende kinderen

onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen

vuilnisauto

gazongrasmaaiers

veegmachine

bladblazers en -zuigers

houtversnipperaar

kettingzaag

trilmachines

kolkenzuiger

andere menselijke geluiden zoals lopen, stemmen, levende muziek

huisdieren en overige dieren van de buren

kerkklokken, oproepen van moskee

glasbakken

BRONGROEP: RECREATIE

Bronnen:

kermissen, circussen, pretparken, braderieën

weekeind/door-de-week

disco's, dancings en andere horecagelegenheden

muziek

vertrekkende bezoekers

terras

laden en lossen

luchtafzuigers en ventilatoren

oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands, e.d.

sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d.

race- en crosscircuits, skelterbanen

pleziervaartuigen

snelle motorboten/jetski's

ultra lichte vliegtuigjes

modelvliegtuigjes

massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten

KLASSE: TRILLINGEN

Bronnen:

trillingen door wegverkeer

<50 km/uur, 50-100 km/uur, 100-120 km/uur

trillingen door treinen

goederentreinen

personentreinen

wagons die bij rangeren tegen elkaar botsen

onderhoud aan de rails

trillingen door vliegtuigen

jets/gewone vliegtuigen/helicopters

trillingen door schepen

trillingen door bedrijven

type bedrijf

trillingen door andere menselijke activiteiten

trillingen door natuurlijke bodembewegingen

trillingen door trams of metro

trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen

KLASSE: GEUR

Bronnen:

restaurants en snackbars

fabrieken en (middenstands)bedrijven

type industrie

agrarische bedrijven en het uitrijden van mest

uitgereden mest

stallen of vee

opgeslagen mest

wegverkeer

diesellocomotieven

vliegtuigen

schepen

buren

openhaard/allesbrander/barbecue/GFT-bak/keukenluchtjes

luchtafvoer

huisdieren van buren

riolering

waterzuiveringsinstallaties

KLASSE: RISICO'S

BRONGROEP: RISICO IN DE WOONSITUATIE

Bronnen:

drukke straat

polder onder zee- of rivierniveau

aanvliegroute van groot vliegveld

landbouw-/bollenteeltgebied

langs een spoorlijn

in de buurt van (petro)chemische industrie

in de buurt van een groot vliegveld

langs een route voor gevaarlijke stoffen

bij een hoogspanningsleiding

in de buurt van een kerncentrale

bij een rangeerterrein

op verontreinigde grond

langs een aardgastransportleiding

BRONGROEP: PERMANENTE BLOOTSTELLING AAN VERONTREINIGING

Bronnen:

milieuverontreiniging

lawaai

in drinkwater

in etenswaren

in de bodem

in buitenlucht

straling

KLASSE: DRUKTE, VOLHEID

Bronnen:

in winkels waar u komt

in de straat waar u woont

op weg naar uw werk

in het openbaar vervoer

in het park in de buurt

wandelend vanuit uw huis

fietsend vanuit uw huis