Geluid_Weg- -Geluid_Trein-- Geluid_LuchtvaartWeg Geluid_Industrie Geur Trillingen Risico Leefbaarheid

Bijlage B Vragenlijst

Leeswijzer bij de vragenlijst
1. De antwoordfrequenties zijn cursief gedrukt.
2. De getallen in de vragenlijst zijn gewoonlijk percentages. Alleen het aantal respondenten is dit niet. Deze worden aangeduid met (n = 1000).
3. Bij elke vraag is het aantal respondenten vermeld dat de percenteerbasis vormt. Dit aantal kan verschillen van vraag tot vraag en is een gevolg van de routing: een bepaald antwoord op een vraag kan ertoe leiden dat men een volgende vraag niet behoeft te antwoorden.
4. Bij een percenteerbasis van 50 of minder zijn naast de percentages ook de absolute aantallen in de frequentieverdelingen vermeld; bij 10 of minder zijn alleen de absolute aantallen vermeld. Deze keuze is overigens arbitrair.
5. Bij een kleine percenteerbasis kunnen er verschillen in percentages optreden tussen cellen van de frequentieverdeling terwijl de absolute aantallen in de cellen gelijk zijn. Dit is een gevolg van de herweging die is toegepast om de samenstelling van de steekproef gelijk te maken aan de samenstelling van de gehele bevolking.

6. Wanneer in cellen het percentage 0 wordt weergegeven, betekent dit dat de antwoordfrequentie na afronding op nul komt te staan. Een liggend streepje - betekent dat het antwoord door geen enkele respondent is gegeven.

BLOK A: INTRODUCTIE

A7

Ik ga u eerst een algemene vraag stellen. Ik noem u een aantal zaken waarvan men in de woonomgeving last kan hebben. Kunt u mij voor ieder van deze zaken aangeven of u daar in uw woonomgeving altijd last van heeft, soms last van heeft, of geen last van heeft? Geef uw antwoord maar met behulp van deze kaart. Enq.: LEES EEN VOOR EEN OP.

Algemene hindervragen = huidige CBS-vragen

(n = 4003 ) Altijd Soms Nee
Heeft u in uw woonomgeving last van lawaai van vliegtuigen? 2 22 76
Heeft u in uw woonomgeving last van lawaai van treinen, trams of metro's? 3 7 91
Heeft u in uw woonomgeving last van lawaai van auto's, motoren of brommers? 12 32 56
Heeft u in uw woonomgeving last van straatlawaai van laden of lossen? 2 8 90
Heeft u in uw woonomgeving last van straatlawaai van spelende kinderen of jongeren? 3 16 81
Heeft u in uw woonomgeving last van lawaai van industrie of bedrijven (geen horeca)? 1 4 96
Heeft u in uw woonomgeving last van geluiden van buren (geen horeca of bedrijven)? 5 23 72
Heeft u in uw woonomgeving last van stank van verkeer? 3 8 89
Heeft u in uw woonomgeving last van stank van industrie of bedrijven (geen horeca)? 1 13 86
Heeft u in uw woonomgeving last van stank van de landbouw? 0 13 86
Heeft u in uw woonomgeving last van stank van open haarden en/of allesbranders? 1 13 86
Heeft u in uw woonomgeving last van stof van het wegverkeer? 3 8 89
Heeft u in uw woonomgeving last van stof van industrieën en bedrijven (geen horeca)? 1 4 96

BLOK B: GELUID WEGVERKEER

inhoud

De volgende vragen betreffen uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is. Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geluiden hoort waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

B1 (n = 4003)

Hoort u in of om uw woning wel eens geluiden van wegverkeer, dus van auto's, bussen, motoren, bromfietsen en dergelijke?

Enq.: INDIEN NEE, GOED DOORVRAGEN: DUS VRAGEN OF MEN HET ZEKER WEET. ALS HET NEE BLIJFT DOORGAAN NAAR VOLGENDE BLOK.

Ja Nee
87 13

B2 (n = 3477)

Zijn de geluiden van wegverkeer die u hoort vooral afkomstig van: Ja Nee
A Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km per uur (dus binnen de bebouwde kom) 91 9
B Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking van 80 km per uur (bijv. een provinciale weg) 8 92
C Verkeer van een snelweg met een snelheidsbeperking van 100-120 km per uur? 7 93

Enq.: PER AANGESTREEPTE CODE BIJ B2, B3 STELLEN.

B3

In welke mate vindt u de geluiden van het ... (Enq.: NOEM SOORT VERKEER UIT B2) hier ter plekke hinderlijk? Geeft u maar een cijfer met behulp van deze kaart, waarbij 0 "helemaal niet hinderlijk" betekent en 10. "Heel erg hinderlijk" betekent.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km per uur (dus binnen de bebouwde kom) (n = 3163) 25 9 13 12 7 11 6 7 5 2 3
B Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking van 80 km per uur (bijv. een provinciale weg) (n = 291) 24 11 16 10 8 11 8 4 3 1 2
C Verkeer van een snelweg met een snelheidsbeperking van 100-120 km per uur? (n = 253) 23 10 12 12 6 11 6 6 9 2 5

B4 (Enq.: alleen indien bij B3 3 t/m 10 is gescoord)

Op welk deel van de dag vindt u de geluiden van het ... (Enq.: NOEM SOORT VERKEER UIT B3) het meest hinderlijk?

A (n = 1639) B (n = 141) C (n = 140)
(Bijna) het gehele etmaal door 15 13 33
Overdag (07 tot 19 uur) 30 35 13
's Avonds (19 tot 23 uur) 18 10 10
's Nachts (23 tot 07 uur) 15 18 22
Wisselend 22 25 23

B5 (n = 3477)

Ik wil nu wat dieper ingaan op het geluid van wegverkeer. Ik noem u een achttal voertuigen die geluid maken. Wilt u voor elk van deze voertuigen aangeven hoe vaak u ze hier hoort? Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden bij u thuis geluid gehoord van:

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) weet niet
Personenauto's en taxi's 82 5 2 1 6 3
Bestelauto's 31 15 9 4 18 22
Vrachtauto's 33 18 10 6 15 19
Bussen 24 4 2 3 24 32
(Cross) motoren / motorfietsen 19 16 11 9 23 23
Bromfietsen / bromscooters (helm verplicht) 52 15 6 3 9 16
Snorfietsen (helm niet verplicht) 23 11 5 3 30 28
Militaire voertuigen 0 1 2 4 48 46

B6

In hoeverre vindt u het geluid van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 3155 Personenauto's en taxi's 37 10 12 9 7 8 4 4 4 2 3 0
n = 2065 Bestelauto's 43 11 11 8 5 7 4 4 3 1 2 0
n = 2328 Vrachtauto's 27 8 11 10 6 9 7 7 6 3 6 0
n = 1159 Bussen 36 10 11 9 5 9 4 5 5 2 4 0
n = 1887 (Cross) motoren / motorfietsen 23 7 10 9 6 9 8 9 9 3 7 0
n = 2632 Bromfietsen / bromscooters (helm verplicht) 20 7 8 7 7 11 8 10 10 4 9 0
n = 1496 Snorfietsen (helm niet verplicht) 33 9 10 8 7 9 5 5 6 3 6 0
n = 228 Militaire voertuigen 33 5 15 10 6 6 3 7 5 2 6 1

B7

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door het geluid van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 3155 Personenauto's en taxi's 65 10 7 4 3 4 2 2 1 1 1 0
n = 2065 Bestelauto's 75 9 5 3 2 2 1 1 1 0 1 0
n = 2328 Vrachtauto's 65 9 6 4 3 4 2 2 2 1 2 0
n = 1159 Bussen 73 9 6 3 2 3 1 1 1 0 1 0
n = 1887 (Cross) motoren / motorfietsen 64 8 7 4 3 5 2 3 3 1 1 0
n = 2632 Bromfietsen / bromscooters (helm verplicht) 58 9 8 5 3 4 3 4 3 1 2 0
n = 1496 Snorfietsen (helm niet verplicht) 69 9 6 3 2 4 2 2 3 1 1 -
n = 228 Militaire voertuigen 81 7 3 2 2 0 1 - 1 1 2 -

B8

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om het geluid van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 3155 Personenauto's en taxi's 12 3 3 3 3 10 4 7 12 10 25 9
n = 2065 Bestelauto's 14 4 3 2 3 11 5 8 11 9 22 9
n = 2328 Vrachtauto's 12 3 4 4 3 10 4 9 12 10 20 8
n = 1159 Bussen 13 3 3 3 3 11 5 7 13 10 21 10
n = 1887 (Cross) motoren / motorfietsen 15 3 5 4 3 12 5 9 11 8 18 8
n = 2632 Bromfietsen / bromscooters (helm verplicht) 15 4 5 5 5 12 5 7 12 8 16 7
n = 1496 Snorfietsen (helm niet verplicht) 19 3 5 4 4 12 4 6 12 6 16 9
n = 228 Militaire voertuigen 22 4 3 3 3 12 4 6 12 8 14 10

B9

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 3155 Personenauto's en taxi's 48 9 8 6 4 8 4 5 5 2 2 0
n = 2065 Bestelauto's 54 11 8 5 4 8 3 3 3 1 2 0
n = 2328 Vrachtauto's 47 10 9 5 4 8 4 4 5 2 3 0
n = 1159 Bussen 54 13 7 5 3 7 2 4 3 1 2 0
n = 1887 (Cross) motoren / motorfietsen 46 9 8 8 4 9 4 4 4 2 2 0
n = 2632 Bromfietsen / bromscooters (helm verplicht) 43 9 8 6 4 9 5 6 5 3 3 0
n = 1496 Snorfietsen (helm niet verplicht) 51 9 7 4 3 9 4 4 5 1 3 0
n = 228 Militaire voertuigen 63 8 8 4 4 5 2 3 1 - 3 -

B10 Enq.: STREEP AAN:

Bij vraag B6 heb ik bij vrachtwagens het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag B6 heb ik bij vrachtwagens het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar volgende blok.

B11 ( n = 1246)

Enq.: MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK

Zijn de vrachtwagens waar u hinder van ondervindt overwegend: %
doorgaand vrachtverkeer 55
vrachtverkeer voor bevoorrading van de winkels in de buurt (exclusief laden en lossen) 36
bouwverkeer (exclusief laden en lossen) 16
vrachtverkeer voor lokaal industrieterrein (exclusief laden en lossen) 14
vrachtverkeer voor bevoorrading particulieren 4
geparkeerde vrachtwagens 3
laden/lossen 2
vuilnisauto 2
verhuiswagen 1
vrachtwagens van loonbedrijf 1
lesvrachtauto's 0
weet niet/wil niet zeggen 7
anders 2

BLOK C: GELUID OVERIG VERKEER

De volgende vragen betreffen weer uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is.

Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geluiden hoort waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

C1 (n = 4003)

inhoud

Ik wil nu wat dieper ingaan op het geluid van andere vervoermiddelen. Ik noem u straks een achttal vervoermiddelen die geluid maken. Wilt u voor elk van deze vervoermiddelen aangeven hoe vaak u ze hier de afgelopen 12 maanden heeft gehoord? Dus hoe vaak hoort u bij u thuis de volgende geluidbronnen?

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) Weet niet
Treinen 13 5 5 5 42 31
Trams 2 1 0 0 54 43
Metro 1 0 0 0 54 44
Passagiers- en vrachtvliegtuigen 14 12 11 8 35 21
Sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes 2 5 12 20 38 24
Militaire vliegtuigen (geen helicopters) 2 6 13 14 33 31
Helicopters 3 11 19 23 24 21
Beroeps scheepsvaart 1 1 1 2 53 41

C2

In hoeverre vindt u het geluid van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1059 Treinen 50 12 10 7 5 4 3 3 2 1 2 0
n = 137 Trams 35 11 13 8 8 8 5 4 4 1 5 -
n = 69 Metro 52 5 11 7 9 6 1 4 3 1 1 -
n = 1769 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 37 11 11 9 5 8 4 5 4 2 4 0
n = 1514 Sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes 52 12 10 6 4 6 3 3 2 1 2 0
n = 1433 Militaire vliegtuigen (geen helicopters) 25 10 8 8 6 9 6 9 9 3 7 0
n = 2208 Helicopters 46 12 11 7 5 7 3 4 3 1 1 0
n = 208 Beroeps scheepsvaart 63 15 8 5 3 3 1 2 - - - -

C3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door het geluid van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1059 Treinen 71 11 5 3 2 2 1 2 1 1 1 0
n = 137 Trams 63 9 7 6 3 7 2 2 1 - - -
n = 69 Metro 73 11 4 6 4 - - - 1 - - -
n = 1769 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 70 8 7 4 2 3 2 2 2 1 1 0
n = 1514 Sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes 88 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
n = 1433 Militaire vliegtuigen (geen helicopters) 76 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 0
n = 2208 Helicopters 83 7 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0
n = 208 Beroeps scheepsvaart 76 10 7 2 3 0 1 1 1 - - -

C4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om het geluid van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1059 Treinen 9 2 2 2 3 7 4 6 12 10 32 10
n = 137 Trams 12 4 3 3 4 9 5 8 10 8 25 9
n = 69 Metro 14 1 1 2 5 18 6 8 6 8 21 10
n = 1769 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 9 3 3 3 3 10 4 7 13 11 23 12
n = 1514 Sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes 22 5 4 5 4 13 4 6 8 4 13 13
n = 1433 Militaire vliegtuigen (geen helicopters) 14 4 4 4 3 11 5 7 10 9 18 12
n = 2208 Helicopters 14 3 3 3 3 11 4 7 11 9 20 13
n = 208 Beroeps scheepsvaart 8 1 1 2 3 4 3 12 14 11 31 9

C5

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1059 Treinen 71 11 5 3 2 3 2 2 1 1 0 0
n = 137 Trams 66 9 6 4 4 5 3 1 2 - 1 -
n = 69 Metro 74 11 8 1 - 1 1 2 - - 1 2
n = 1769 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 49 11 10 6 4 8 3 3 3 2 3 0
n = 1514 Sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes 63 10 8 5 3 6 2 1 1 0 1 0
n = 1433 Militaire vliegtuigen (geen helicopters) 51 13 9 6 3 7 3 3 2 1 2 1
n = 2208 Helicopters 64 13 8 4 2 5 1 1 1 0 1 0
n = 208 Beroeps scheepsvaart 68 13 6 4 3 2 2 2 1 - - -

C6 Enq. STREEP AAN:

inhoud

Bij C2 heb ik bij passagiers- en vrachtvliegtuigen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij C2 heb ik bij passagiers- en vrachtvliegtuigen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar C9.

C7

U ondervindt in enige mate hinder door geluid van passagiers- en vrachtvliegtuigen. Ik wil graag weten wat die hinder veroorzaakt. Ik noem een aantal mogelijke oorzaken en ik vraag u om aan te geven in welke mate deze mogelijke oorzaken voor u een rol spelen.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 24 Proefdraaien en ander geluid aan de grond 4
(1)
3
(1)
12
(3)
12
(3)
12
(3)
7
(2)
3
(1)
12
(3)
16
(4)
4
(1)
15
(4)
-
n = 199 Landen of opstijgen 1 1 7 13 11 12 11 13 15 7 8 -
n = 313 (Te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen 0 0 2 8 8 11 12 18 19 6 15 0
n = 438 Normaal overvliegen 4 4 10 16 12 19 14 7 8 3 5 -

C8 (n = 713)

Enq.: BIJ 'HERKOMST' EN 'BESTEMMING' GAAT HET EROM MET WELK NEDER-LANDS VLIEGVELD DE VLIEGTUIGEN IN VERBAND GEBRACHT WORDEN. HET GAAT ER NIET OM OF EEN VLIEGTUIG BIJVOORBEELD VAN OF NAAR TENERIFE OF NEW YORK GAAT, MAAR VAN WELK NEDERLANDS VLIEGVELD HET KOMT OF WAAR HET NAAR TOE GAAT. Weet u, van de passagiers- en vrachtvliegtuigen waar u hinder van ondervindt, waar ze vandaan komen en/of waar ze naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
58 42

(n = 416)

Zo ja, bestemming: % %
Drachten - Deelen 0
De Peel 0 De Kooij 1
Eelde 1 Gilze-Rijen 2
Hoogeveen - Hilversum 1
Lelystad 3 Leeuwarden 0
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) 4 Midden-Zeeland 1
Schiphol 68 Seppe -
Soesterberg 2 Twente 4
Texel 1 Teuge 0
Valkenburg 4 Volkel 1
Welschap/Eindhoven 5 Woensdrecht 0
Zestienhoven 20 Duitse Luchthavens 1
Weet niet/wil niet zeggen 0 Anders 3

C9 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag C2 heb ik bij sport-, zaken- of reclamevliegtuigjes het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag C2 heb ik bij sport-, zaken- of reclamevliegtuigjes het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar C12.

C10

U ondervindt in enige mate hinder door geluid van sport-, zaken- of reclamevliegtuigjes (ik zal ze voortaan kortheidshalve "vliegtuigjes" noemen). Ik wil graag weten waardoor die hinder wordt veroorzaakt. Ik noem een aantal mogelijke oorzaken en ik vraag u om aan te geven in welke mate deze mogelijke oorzaken voor u een rol spelen.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n = 3 Proefdraaien en ander geluid aan de grond - - (1) - - - - (2) (1) - -
n = 21 Landen of opstijgen - - 20
(4)
15
(3)
17
(4)
12
(2)
9
(2)
14
(3)
4
(1)
11
(2)
-
n = 169 (Te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen 1 - 6 12 11 13 17 14 15 5 10
n = 208 Normaal overvliegen 2 2 13 18 15 18 16 9 3 2 2
n = 235 Circuitvliegen (rondjes vliegen zodat het vliegtuig een paar keer achter elkaar overkomt) - 0 7 10 10 16 16 14 12 5 10
n = 220 Vliegen met een reclamesleep 1 1 8 12 16 17 14 12 11 1 8
n = 10 Het omhoog trekken van zweefvliegtuigen - - - (4) - (2) (1) (1) - - (2)
n = 21 Het omhoog brengen van parachutisten - - 3
(1)
24
(5)
16
(3)
9
(2)
- 15
(3)
13
(3)
12
(2)
8
(2)

C11 (n = 404)

Kunt u van de sport-, zaken- of reclamevliegtuigjes waar u hinder van ondervindt aangeven waar ze vandaan komen en/of waar ze naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
50 50

(n = 201)


Zo ja, bestemming:
% %
Drachten - Deelen 1
De Peel - De Kooij 1
Eelde 3 Gilze Rijen 2
Hoogeveen 9 Hilversum 12
Lelystad 13 Leeuwarden 1
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) 0 Midden-Zeeland 6
Schiphol 11 Seppe 6
Soesterberg 2 Twente 5
Texel 1 Teuge 10
Valkenburg 3 Volkel -
Welschap/Eindhoven 4 Woensdrecht 1
Zestienhoven 23 Duitse luchthavens -
weet niet/wil niet zeggen 1 Anders 2

C12

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag C2 heb ik bij militaire vliegtuigen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag C2 heb ik bij militaire vliegtuigen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar C16

C13

U ondervindt in enige mate hinder door geluid van militaire vliegtuigen. Ik wil graag weten waardoor die hinder wordt veroorzaakt. Ik noem een aantal mogelijke oorzaken en ik vraag u om aan te geven in welke mate deze mogelijke oorzaken voor u een rol spelen.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 31 Proefdraaien en ander geluid aan de grond 0 10
(3)
3
(1)
10
(3)
2
(1)
28
(9)
11
(3)
9
(3)
6
(2)
9
(3)
12
(4)
-
n = 79 Landen of opstijgen 2 8 3 12 7 22 10 9 13 8 9 -
n = 414 (Te) laag overvliegen zonder dat het vliegtuig bezig is te landen of op te stijgen 1 1 5 - 5 14 12 16 22 8 16 0
n = 375 Normaal overvliegen 4 5 11 - 12 23 9 14 12 3 7 0
n = 101 Circuitvliegen (rondjes vliegen zodat het vliegtuig een paar keer achter elkaar overkomt) 1 2 4 - 15 17 7 18 15 9 13 0
n = 11 Het omhoog brengen van parachutisten - (3) - (2) (1) (3) (2) - - - - -

C14 (n = 818)

Zijn de militaire vliegtuigen waar u hinder van ondervindt straaljagers of propellervliegtuigen?

%
Straaljagers 78
Propellervliegtuigen 6
Zowel straaljagers als propellervliegtuigen 13
Weet niet/wil niet zeggen 4

C15 (n = 818)

Kunt u van de militaire vliegtuigen waar u hinder van ondervindt aangeven waar ze vandaan komen en/of waar ze naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
50 50

(n = 411)

Zo ja, bestemming: % %
Drachten 0 Deelen 1
De Peel 8 De Kooij 2
Eelde 2 Gilze-Rijen 16
Hoogeveen - Hilversum 0
Lelystad 1 Leeuwarden 20
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) 1 Midden-Zeeland -
Schiphol 1 Seppe 1
Soesterberg 8 Twente 15
Texel 1 Teuge 0
Valkenburg 7 Volkel 15
Welschap/Eindhoven 7 Woensdrecht 5
Zestienhoven 1 Duitse luchthavens 3
Weet niet/wil niet zeggen 2 Anders 3

C16 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag C2 heb ik bij helicopters het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag C2 heb ik bij helicopters het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar volgende blok.

C17 (n = 696)

Zijn dit militaire helicopters, politiehelicopters, traumahelicopters of (overige) burgerhelicopters?

%
Militaire helicopters 48
Politiehelicopters 45
Traumahelicopters 15
(Overige) burgerhelicopters 20
Weet niet/wil niet zeggen 20

C18

U ondervindt in enige mate hinder door geluid van helicopters. Ik wil graag weten waardoor die hinder wordt veroorzaakt. Ik noem een aantal mogelijke oorzaken en ik vraag u om aan te geven in welke mate deze mogelijke oorzaken voor u een rol spelen.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 4 Proefdraaien en ander geluid aan de grond - (1) - (1) - - - - (1) - - -
n = 30 Landen of opstijgen 5
(1)
- 9
(3)
13
(4)
11
(3)
14
(4)
19
(6)
7
(2)
11
(3)
3
(1)
9
(3)
-
n = 344 (Te) laag overvliegen 1 1 3 11 10 15 15 19 13 4 8 -
n = 431 Normaal overvliegen 5 5 11 14 13 22 13 10 5 1 3 0
n = 163 Circuitvliegen (rondjes vliegen zodat de helicopter een paar keer achter elkaar overkomt) 1 2 4 7 11 17 12 24 8 4 10 -
n = 1 Het omhoog brengen van parachutisten - - - - - - (0) - - - (1) -
n = 50 Deelnemen aan militaire oefening 3 4 3 24 10 9 12 9 19 4 3 -

C19 ALLEEN ALS BIJ C17 JA. (n = 332)

Kunt u van de (groene) militaire helikopters waar u hinder van ondervindt aangeven waar ze vandaan komen en/of waar ze naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
53 47

(n = 176)

Zo ja, bestemming: % %
Drachten - Deelen 6
De Peel 4 De Kooij 8
Eelde 1 Gilze-Rijen 29
Hoogeveen - Hilversum 1
Lelystad - Leeuwarden 3
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) - Midden-Zeeland 1
Schiphol 2 Seppe 1
Soesterberg 13 Twente 7
Texel 1 Teuge 1
Valkenburg 5 Volkel 7
Welschap/Eindhoven 3 Woensdrecht 7
Zestienhoven 1 Duitse luchthavens 1
Weet niet/wil niet zeggen 3 Anders 8

C20 ALLEEN ALS BIJ C17 JA. (n = 106)

Kunt u van traumaheli's waar u hinder van ondervindt aangeven waar ze vandaan komen/naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
63 37

(n = 67)

Zo ja, bestemming: % %
Drachten - Deelen -
De Peel - De Kooij 3
Eelde 1 Gilze-Rijen -
Hoogeveen - Hilversum -
Lelystad - Leeuwarden 2
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) 3 Midden-Zeeland -
Schiphol 20 Seppe -
Soesterberg 2 Twente 4
Texel - Teuge 1
Valkenburg 3 Volkel -
Welschap/Eindhoven - Woensdrecht -
Zestienhoven 20 Anders 44
Weet niet/wil niet zeggen 12

C21 ALLEEN ALS BIJ C17 JA. (n = 135)

Kunt u van de burgerhelicopters waar u hinder van ondervindt aangeven waar ze vandaan komen en/of waar ze naar toe gaan?

Ja weet het Nee, weet het niet
37 63

(n = 50)

Zo ja, bestemming: % %
Drachten - Deelen -
De Peel - De Kooij 15
Eelde - Gilze-Rijen 2
Hoogeveen - Hilversum 1
Lelystad 7 Leeuwarden 1
Maastricht/Aken (Beek, Zuid-Limburg) 2 Midden-Zeeland 4
Schiphol 35 Seppe 6
Soesterberg - Twente 5
Texel - Teuge -
Valkenburg 3 Volkel -
Welschap/Eindhoven 8 Woensdrecht 2
Zestienhoven 13 Anders -
Weet niet/wil niet zeggen -

BLOK D: GELUID INDUSTRIE EN ANDERE BEDRIJVIGHEID inhoud

Ook de volgende vragen betreffen uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is. Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geluiden hoort waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

D1 (n = 4003)

Ik noem u straks een tiental geluidsbronnen op. Wilt u voor elk van deze geluidsbronnen aangeven hoe vaak u ze hier de afgelopen 12 maanden heeft gehoord? Hoe vaak hoort u bij u thuis de volgende geluidsbronnen?

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) Weet niet
Winkelstraatgeluiden 4 1 1 1 52 42
Fabrieken en bedrijven 2 2 2 2 52 40
Terreinen of plaatsen voor laden of lossen 2 4 2 2 51 40
Parkeergelegenheden voor vrachtwagens 2 2 1 1 52 42
Rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen 2 1 1 1 54 43
Bouw- en sloopterreinen 3 1 2 6 51 38
Wegenbouw 1 1 1 9 50 38
Landbouwtrekkers 5 5 5 5 45 35
Burgerschietbanen 0 0 0 0 55 45
Militaire oefenterreinen,schietterreinen en schietbanen 0 0 1 2 54 43

D2 Enq streep aan:

In hoeverre vindt u het geluid van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 236 Winkelstraatgeluiden 38 9 17 11 5 7 5 4 3 - 2 -
n = 307 Fabrieken en bedrijven 25 11 13 9 7 10 8 7 6 1 2 -
n = 352 Terreinen of plaatsen voor laden of lossen 21 9 13 12 11 11 7 5 5 2 5 1
n = 244 Parkeergelegenheden voor vrachtwagens 21 10 5 10 8 10 11 7 5 6 7 -
n = 157 Rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen 35 8 9 8 7 9 4 8 5 2 4 -
n = 478 Bouw- en sloopterreinen 23 8 12 10 6 16 7 6 5 2 4 0
n = 453 Wegenbouw 25 8 15 10 9 14 6 6 5 2 2 -
n = 820 Landbouwtrekkers 48 14 10 9 4 8 2 3 2 0 1 0
n = 12 Burgerschietbanen 60
(7)
10
(1)
9
(1)
- - 5
(1)
- 11
(1)
- - 5
(1)
-
n = 117 Militaire oefenterreinen,schietterreinen en schietbanen 44 7 9 6 8 10 2 3 7 1 1 -

D3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door het geluid van ..

0 = helemaal niet verstoord 0 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 236 Winkelstraatgeluiden 71 8 10 2 1 3 2 2 1 0 1 -
n = 307 Fabrieken en bedrijven 62 9 7 5 3 4 4 3 3 - 1 -
n = 352 Terreinen of plaatsen voor laden of lossen 59 9 8 4 3 5 3 3 3 1 2 0
n = 244 Parkeergelegenheden voor vrachtwagens 50 11 8 5 4 5 4 5 2 2 3 -
n = 157 Rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen 54 12 9 2 3 5 3 5 2 2 2 -
n = 478 Bouw- en sloopterreinen 66 8 4 4 3 4 3 2 4 1 1 -
n = 453 Wegenbouw 65 8 9 3 2 4 3 3 1 1 1 -
n = 820 Landbouwtrekkers 78 10 4 3 1 2 1 1 0 - - -
n = 12 Burgerschietbanen 95
(11)
- - - - 5
(1)
- - - - - -
n = 117 Militaire oefenterreinen,schietterreinen en schietbanen 83 4 2 2 1 4 2 - 1 1 - -

D4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om het geluid van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 236 Winkelstraatgeluiden 10 4 3 2 3 9 4 8 16 12 23 6
n = 307 Fabrieken en bedrijven 11 4 3 5 4 9 8 7 18 7 18 7
n = 352 Terreinen of plaatsen voor laden of lossen 13 3 4 3 5 10 4 8 15 8 18 9
n = 244 Parkeergelegenheden voor vrachtwagens 25 5 4 4 5 12 5 9 11 3 11 6
n = 157 Rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen 10 2 3 2 2 8 6 5 10 14 30 9
n = 478 Bouw- en sloopterreinen 7 2 2 4 1 10 6 8 13 7 32 10
n = 453 Wegenbouw 9 1 4 2 3 12 4 10 13 9 25 8
n = 820 Landbouwtrekkers 12 3 2 3 3 9 4 8 12 9 23 11
n = 12 Burgerschietbanen 11
(1)
5
(1)
- - - 19
(2)
- - - - 46
(6)
19
(2)
n = 117 Militaire oefenterreinen,schietterreinen en schietbanen 10 2 3 3 7 8 3 3 14 8 35 4

D5

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 236 Winkelstraatgeluiden 64 7 10 5 1 5 1 1 1 1 1 -
n = 307 Fabrieken en bedrijven 47 8 11 7 5 8 4 4 4 2 1 -
n = 352 Terreinen of plaatsen voor laden of lossen 55 11 9 4 3 8 2 3 3 1 1 1
n = 244 Parkeergelegenheden voor vrachtwagens 41 9 11 7 4 10 6 3 6 2 2 0
n = 157 Rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen 59 8 6 7 3 4 3 3 4 3 1 1
n = 478 Bouw- en sloopterreinen 68 8 6 6 2 3 2 1 3 0 1 1
n = 453 Wegenbouw 64 12 7 4 2 6 1 1 2 0 1 -
n = 820 Landbouwtrekkers 66 11 8 3 2 5 1 2 1 0 1 0
n = 12 Burgerschietbanen 86
(10)
- - - - - - - 5
(1)
- - 8
(1)
n = 117 Militaire oefenterreinen,schietterreinen en schietbanen 79 5 6 0 2 3 4 - - - - -

D6 (n = 87)

Zojuist zijn ook winkelstraatgeluiden genoemd. Daar wil ik even dieper op ingaan en dan gaat het er niet om of u bij u thuis winkelstraatgeluiden hoort of niet, maar juist als u aan het winkelen bent.

In winkelstraten en in winkels wordt vaak achtergrondmuziek gespeeld. Hoe hinderlijk of niet hinderlijk vindt u die muziek doorgaans als u aan het winkelen bent?

0 = helemaal niet hinderlijk10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 15 10 6 6 11 3 10 3 3 10

D7 ( n = 87)

En hoe aangenaam of onaangenaam vindt u die achtergrondmuziek doorgaans als u aan het winkelen bent?

0 = helemaal niet aangenaam10 = heel erg aangenaam

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 9 12 10 45 20 3 11 14 3 4

D8

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag D2 heb ik bij fabrieken en bedrijven het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag D2 heb ik bij fabrieken en bedrijven het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar D16

D9 (n = 159)

U heeft zo-even gezegd, dat u hinder ondervindt van de geluiden van fabrieken of bedrijven. Om wat voor soort bedrijf gaat het vooral?

%
Chemiebedrijf 23
Auto(schade)bedrijf 13
Landbouw/veeteeltbedrijf 6
Anders 59
Weet niet 1

D11 (n = 159)

Wat is de naam van dat bedrijf?

Uit ethische overwegingen worden de namen van individuele bedrijven niet vermeld.

D12 (n = 159)

Is dat bedrijf een grote fabriek, een middelgroot bedrijf, een supermarkt, een kleine werkplaats of een winkel?

%
Grote fabriek 38
Middelgroot bedrijf 31
Kleine werkplaats 14
Supermarkt 3
Winkel 3
Weet niet/wil niet zeggen 11

D13 (n = 159)

Is het geluid waarvan u hinder ondervindt vooral afkomstig van het bedrijf zelf, of van de aan- of afvoer van goederen of produkten met vrachtwagens, van het verplaatsen van goederen door vorkheftruks, het rijden met/verzamelen van winkelwagentjes, of van alle vier evenveel?

%
Vooral van het bedrijf zelf 51
Vooral van de aan- of afvoer van goederen of produkten met vrachtwagens 27
Vooral van het verplaatsen van goederen door vorkheftrucks 3
Het rijden met/verzamelen van winkelwagentjes 1
Allen evenveel/niet een in het bijzonder 16
Weet niet/wil niet zeggen 3

D14 (n = 159)

Wanneer doen de geluiden van het bedrijf waarvan u hinder ondervindt zich vooral voor? Is dat:

%
(Bijna) het gehele etmaal 15
Overdag (07 tot 19 uur) 37
's Avonds (19 tot 23 uur) 9
's Nachts (23 tot 07 uur) 9
Wisselend 30
Weet niet/wil niet zeggen 0

D15 (n = 159)

Zijn de geluiden die u hinderlijk vindt, geluiden die zich voordoen bij de normale bedrijfsvoering, of zijn het geluiden die zich alleen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering voordoen?

%
Bij normale bedrijfsvoering 67
Niet bij normale bedrijfsvoering 22
Weet niet/wil niet zeggen 11

D16 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag D2 heb ik bij rangeerterreinen en spoorwegemplacementen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag D2 heb ik bij rangeerterreinen en spoorwegemplacementen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept ..... Ga door naar D19

D17 (n = 74)

Wanneer doen de geluiden van het rangeerterrein of spoorwegemplacement waarvan u hinder ondervindt zich vooral voor? Is dat:

n %
(Bijna) het gehele etmaal 6 8
Overdag (07 tot 19 uur) 6 8
's Avonds (19 tot 23 uur) 8 11
's Nachts (23 tot 07 uur) 25 34
Wisselend 24 33
Weet niet/wil niet zeggen 5 7

D18 (n = 76)

Zijn de geluiden die u hinderlijk vindt, geluiden die zich voordoen bij de normale bedrijfsvoering op het rangeerterrein of spoorwegemplacement, of zijn het geluiden die zich alleen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering voordoen?

n %
Bij normale bedrijfsvoering 56 76
Niet bij normale bedrijfsvoering 8 11
Weet niet/wil niet zeggen 10 14

D19

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag D2 heb ik bij bouw- en sloopterreinen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag D2 heb ik bij bouw- en sloopterreinen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar D24

D20 (n = 269)

Wanneer doen de geluiden van de bouw- en sloopterreinen waarvan u hinder ondervindt zich vooral voor? Is dat:

%
(Bijna) het gehele etmaal 3
Overdag (07 tot 19 uur) 84
's Avonds (19 tot 23 uur) -
's Nachts (23 tot 07 uur) 0
Wisselend 10
Weet niet/wil niet zeggen 3

D21 (n = 269)

Zijn de geluiden die u hinderlijk vindt, geluiden die zich voordoen bij de normale bedrijfsvoering op het bouw- en sloopterrein, of zijn het geluiden die zich alleen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering voordoen?

%
Bij normale bedrijfsvoering 83
Niet bij normale bedrijfsvoering 15
Weet niet/wil niet zeggen 3

D22 (n = 269)

Op bouw- en sloopterreinen kunnen veel verschillende machines gebruikt worden. Ik geef u kaartjes waarop een aantal van deze machines genoemd zijn. Wilt u aangeven of u deze machines wel eens hoort of gehoord heeft op het bouw-/sloopterrein waar u hinder van ondervindt?

Ja Nee Weet niet
Betontransporttrucks 53 16 31
Mobiele waterpompen 30 23 47
Bouwliften 29 22 49
Motorcompressoren 42 16 42
Sloophamers, drillboren 65 14 22
Graafmachines 62 12 26
Laadschop, shovel 58 11 32
Mobiele kranen (die ook op de weg rijden) 50 13 36
Stroomaggregaten 36 21 43
Hydraulische aggregaten 31 20 49
Heimachines 80 8 12

D23

en zo ja, hoeveel hinder u er doorgaans van ondervindt.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 141 Betontransporttrucks 11 6 9 13 13 26 6 3 7 2 4 -
n = 81 Mobiele waterpompen 8 9 7 13 8 25 5 11 8 - 6 2
n = 76 Bouwliften 32 4 8 13 14 18 2 3 - - 3 1
n = 114 Motorcompressoren 3 - 3 8 8 18 10 13 19 6 11 2
n = 173 Sloophamers, drillboren 2 - 1 4 2 11 8 12 22 13 25 1
n = 166 Graafmachines 10 1 12 15 12 18 10 9 6 1 7 -
n = 155 Laadschop, shovel 8 2 9 14 18 20 10 8 6 3 3 1
n = 136 Mobiele kranen (die ook op de weg rijden) 15 5 14 10 12 13 7 5 7 5 7 1
n = 96 Stroomaggregaten 10 5 10 8 7 10 14 11 13 4 7 1
n = 82 Hydraulische aggregaten 4 1 1 16 9 11 16 11 14 2 12 4
n = 215 Heimachines 1 1 - 3 6 12 5 14 20 13 25 -

D24

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag D2 heb ik bij wegenbouw het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag D2 heb ik bij wegenbouw het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar D29

D25 (n = 238)

Wanneer doen de geluiden van de wegenbouw waarvan u hinder ondervindt zich vooral voor? Is dat:

%
(Bijna) het gehele etmaal 3
Overdag (07 tot 19 uur) 75
's Avonds (19 tot 23 uur) 1
's Nachts (23 tot 07 uur) 8
Wisselend 11
Weet niet/wil niet zeggen 3

D26 (n = 238)

Zijn de geluiden die u hinderlijk vindt, geluiden die zich voordoen bij de normale bedrijfsvoering bij de wegenbouw, of zijn het geluiden die zich alleen bij afwijkingen van de normale bedrijfsvoering voordoen?

%
Bij normale bedrijfsvoering 82
Niet bij normale bedrijfsvoering 12
Weet niet/wil niet zeggen 6

D27 (n = 238)

Bij de wegenbouw kunnen veel verschillende machines gebruikt worden. Een van deze machines is de wegdekfreesmachine. Een wegdekfreesmachine is een machine die sleuven in het wegdek maakt. Wilt u aangeven of u deze machine wel eens hoort of gehoord heeft bij de wegenbouw waar u hinder van ondervindt?

Ja Nee Weet niet
Wegdekfreesmachine 53 9 38

D28

en zo ja, hoeveel hinder u er doorgaans van ondervindt.

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 127 Wegdekfreesmachine 11 1 1 9 5 14 7 8 21 6 14 2

D29

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag D2 heb ik bij militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .

Bij vraag D2 heb ik bij militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar het volgende blok

D30 (n = 46)

Is het geluid van het militaire oefen- of schietterrein afkomstig van:

n %
Artillerie (zwaar dreunend geschut) 28 60
Handvuurwapens 9 20
Helicopters 6 14
Rupsvoertuigen 1 2
Voertuigen op 'normale' wielen 0 0
Anders 3 6
Weet niet/wil niet zeggen 2 4

BLOK E: GELUID IN EN OM DE WONING

inhoud

De volgende vragen betreffen weer uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is.

Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geluiden hoort waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

E1 (n = 4003)

Ik ga u zo dadelijk een aantal geluiden oplezen die zich in en om het huis kunnen voordoen. Wilt u voor elk van deze geluiden aangeven hoe vaak u ze hier de afgelopen 12 maanden heeft gehoord? Hoe vaak hoort u bij u thuis de volgende geluidbronnen?

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) weet niet
Sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren 24 7 3 3 38 26
Kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren 33 12 7 4 28 16
Radio, stereo-installatie of televisie van de buren 7 12 12 11 36 22
Geluid van doe-het-zelf apparaten van de buren 2 9 22 23 27 16
Geluid van onderhoud van tuinen door de buren 1 10 19 13 33 24
Geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker 2 1 0 0 54 43
Geluiden van buiten spelende kinderen 39 16 7 3 21 15
Geluid van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen 1 5 17 21 34 22
Andere menselijke geluiden, zoals lopen, stemmen, levende muziek 31 13 7 6 27 16
Geluiden van huisdieren en overige dieren van uw buren 15 10 5 4 38 28
Kerkklokken, oproepen van moskee 11 26 5 3 29 25
Glasbakken 1 4 2 1 51 42

E2

In hoeverre vindt u het geluid van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1448 Sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren 44 10 10 8 5 7 4 4 4 2 3 0
n = 2253 Kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren 28 8 12 10 7 10 7 6 5 3 5 0
n = 1676 Radio, stereo-installatie of televisie van de buren 21 8 10 8 6 10 6 9 9 4 8 0
n = 2265 Geluid van doe-het-zelf apparaten van de buren 30 9 13 8 7 10 6 6 6 2 4 0
n = 1705 Geluid van onderhoud van tuinen door de buren 58 12 10 5 3 5 2 2 1 1 0 0
n = 141 Geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker 28 11 13 10 3 8 9 6 3 3 6 1
n = 2583 Geluiden van buiten spelende kinderen 61 10 9 5 3 4 3 2 1 1 2 0
n = 1748 Geluid van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen 45 11 13 7 4 7 4 3 3 1 1 0
n = 2262 Andere menselijke geluiden, zoals lopen, stemmen, levende muziek 38 8 11 9 5 9 5 5 5 2 4 0
n = 1343 Geluiden van huisdieren en overige dieren van uw buren 33 8 9 8 5 10 6 6 6 3 6 -
n = 1848 Kerkklokken, oproepen van moskee 70 9 6 4 1 3 1 1 2 1 3 -
n = 291 Glasbakken 39 8 10 9 6 8 5 6 4 2 3 0

E3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door het geluid van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1448 Sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren 70 8 6 4 2 3 2 2 1 1 1 0
n = 2253 Kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren 59 9 9 5 3 6 3 3 2 1 2 0
n = 1676 Radio, stereo-installatie of televisie van de buren 59 9 6 6 3 4 2 3 3 1 2 0
n = 2265 Geluid van doe-het-zelf apparaten van de buren 74 7 6 3 2 3 1 2 2 1 1 -
n = 1705 Geluid van onderhoud van tuinen door de buren 87 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
n = 141 Geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker 52 10 9 6 3 4 6 2 3 1 5 -
n = 2583 Geluiden van buiten spelende kinderen 84 6 3 2 1 2 1 1 0 0 1 -
n = 1748 Geluid van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen 78 6 5 2 1 2 1 2 1 1 1 0
n = 2262 Andere menselijke geluiden, zoals lopen, stemmen, levende muziek 56 10 9 5 3 6 3 3 3 1 2 0
n = 1343 Geluiden van huisdieren en overige dieren van uw buren 60 8 7 4 3 5 3 4 3 1 2 0
n = 1848 Kerkklokken, oproepen van moskee 80 7 4 2 1 2 1 1 1 1 2 -
n = 291 Glasbakken 71 8 4 3 1 3 4 3 2 0 2 0

E4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om het geluid van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1448 Sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren 15 3 1 3 2 7 4 6 10 11 31 8
n = 2253 Kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren 24 7 7 7 4 11 4 6 8 6 13 5
n = 1676 Radio, stereo-installatie of televisie van de buren 43 10 8 5 3 7 3 4 5 3 8 3
n = 2265 Geluid van doe-het-zelf apparaten van de buren 22 4 5 4 3 11 4 6 10 7 18 6
n = 1705 Geluid van onderhoud van tuinen door de buren 23 4 4 3 3 8 4 6 10 6 22 7
n = 141 Geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker 26 4 5 1 5 9 4 7 9 9 19 2
n = 2583 Geluiden van buiten spelende kinderen 20 4 3 2 2 8 3 5 8 8 30 7
n = 1748 Geluid van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen 15 4 3 3 3 10 4 6 13 9 22 10
n = 2262 Andere menselijke geluiden, zoals lopen, stemmen, levende muziek 25 7 7 5 4 11 3 6 8 5 16 5
n = 1343 Geluiden van huisdieren en overige dieren van uw buren 19 6 5 5 5 11 5 6 9 7 19 5
n = 1848 Kerkklokken, oproepen van moskee 20 4 2 2 1 8 2 4 8 7 32 9
n = 291 Glasbakken 17 6 3 2 3 10 3 8 10 8 24 7

E6 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij sanitaire en installatie geluiden van de buren het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag E2 heb ik bij sanitaire en installatie geluiden van de buren het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar E8.

E7 (n = 509)

U heeft zo-even gezegd, dat u hinder ondervindt van sanitaire en installatiegeluiden van de buren. Van welke installatiegeluiden van de buren ondervindt u wel eens hinder? (meer antwoorden mogelijk)

%
Doortrekken van de WC 89
Waterleiding en -afvoer 43
Centrale verwarming (CV) 10
Wasmachine 5
Ventilatie 4
Douche 3
Plasgeluiden; bad 2
Anders 2
Wil niet zeggen/weet niet 1

E8 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij contactgeluiden van de buren het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag E2 heb ik bij contactgeluiden van de buren het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar E10

E9 (n = 1139)

Van welke kontaktgeluiden van de buren ondervindt u wel eens hinder? (meer antwoorden mogelijk)

%
Trappenlopen 67
Slaan van deuren 66
Lopen op harde vloeren 48
Verschuiven van meubilair, wasmachine, bonken 1
Anders 3
Wil niet zeggen/weet niet 2

E10 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van doe-het-zelf apparaten van de buren het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van doe-het-zelf apparaten van de buren het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar E12

E11 (n = 1087)

Van welke doe het zelf apparaten ondervindt u wel eens hinder? (meer antwoorden mogelijk)

%
Electrische boormachine 88
Electrische zaag (cirkelzaag, decoupeerzaag e.d.) 38
Andere electrische doe-het-zelf apparaten 35
Hogedrukreinigers 13
Hameren, timmeren 10
Andere NIET-electrische doe-het-zelf apparaten 3
Wil niet zeggen/weet niet 2

E12 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van onderhoud van tuinen door de buren het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van onderhoud van tuinen door de buren het cijfer 0 t/m 2 aangestreept ...Ga door naar E14

E13 (n = 342)

Van welke apparaten voor onderhoud van de tuin ondervindt u wel eens hinder? (meer antwoorden mogelijk)

%
Motorgrasmaaier 74
Electrische heggeschaar 36
Grasmaaier (zonder motor) 6
Bladblazer 6
Hogedrukreiniger 4
Kettingzaag 3
Anders 9
Wil niet zeggen/weet niet 6

E14 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept ......

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar E16

E15 (n = 534)

Van welke apparaten voor onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen ondervindt u wel eens hinder? (meer antwoorden mogelijk)

%
Vuilnisauto 54
Gazongrasmaaiers 50
Veegmachine 42
Bladblazers en -zuigers 33
Houtversnipperaar 23
Kettingzaag 19
Trilmachines (voor stratenmaken) 6
Kolkenzuiger 5
Anders 4
Weet niet/wil niet zeggen 6

E16 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van glasbakken het cijfer 3 t/m 10 aangestreept ......

Bij vraag E2 heb ik bij geluiden van glasbakken het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar volgende blok

E17 (n = 122)

Op welk deel van de dag vindt u de geluiden van glasbakken het meest hinderlijk?

%
(Bijna) het gehele etmaal 2
Overdag (07 tot 19 uur) 48
's Avonds (19 tot 23 uur) 13
's Nachts (23 tot 07 uur) 21
Wisselend 13
Weet niet/wil niet zeggen 3

BLOK F: GELUID RECREATIE

inhoud

Ook de volgende vragen betreffen uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is. Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geluiden hoort waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

F1 (n = 4003)

Ik ga u zo dadelijk een aantal geluiden oplezen die worden veroorzaakt door recreatie-activiteiten en recreatie-gelegenheden. Wilt u voor elk van deze geluiden aangeven hoe vaak u ze hier de afgelopen 12 maanden heeft gehoord? Hoe vaak hoort u bij u thuis de volgende geluidbronnen?

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) Weet niet
Kermissen, circussen, pretparken, braderieën 0 0 1 27 42 30
Disco's, dancings andere horecagelegenheden 1 2 2 4 50 41
Oefenlokalen voor muziekverenig., bands e.d. 0 1 1 2 53 43
Sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d. 1 4 4 6 48 38
Race- en crosscircuits, skelterbanen 0 0 1 2 54 44
Pleziervaartuigen 0 1 1 1 54 44
Ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouwvliegtuigjes voor een of twee personen) 0 1 2 5 51 41
Modelvliegtuigjes 0 0 0 1 54 44
Massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten - 0 1 12 49 38

F2

In hoeverre vindt u het geluid van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1135 Kermissen, circussen, pretparken, braderieën 40 11 12 11 4 9 4 4 2 1 1 0
n = 343 Disco's, dancings en andere horecagelegenheden 16 8 8 11 9 11 7 11 10 4 7 -
n = 152 Oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d. 47 15 8 6 6 5 1 3 4 2 5 -
n = 580 Sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d. 48 10 14 9 4 5 2 3 3 2 1 0
n = 97 Race- en crosscircuits, skelterbanen 39 7 8 5 8 9 6 7 10 1 2 -
n = 83 Pleziervaartuigen 54 15 12 6 3 3 3 2 1 - - -
n = 308 Ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouw-vliegtuigjes voor een of twee personen) 51 13 14 4 4 5 1 4 3 0 1 -
n = 75 Modelvliegtuigjes 41 13 17 11 3 6 - 3 2 - 2 1
n = 511 Massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten 36 9 14 9 4 6 4 6 6 3 5 0

F3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door het geluid van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1135 Kermissen, circussen, pretparken, braderieën 66 9 7 5 3 3 2 2 1 1 1 0
n = 343 Disco's, dancings en andere horecagelegenheden 36 7 10 7 6 7 7 6 8 2 4 -
n = 152 Oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d. 75 9 3 1 2 1 1 4 2 1 1 -
n = 580 Sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d. 82 7 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0
n = 97 Race- en crosscircuits, skelterbanen 85 6 3 1 1 5 - - 1 - - -
n = 83 Pleziervaartuigen 86 9 1 3 - - 1 - 1 - - -
n = 308 Ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouw-vliegtuigjes voor een of twee personen) 88 5 5 1 - 1 - 1 0 0 - 0
n = 75 Modelvliegtuigjes 80 5 9 4 - - - 1 - - 1 1
n = 511 Massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten 55 8 7 7 5 4 3 4 3 2 2 0

F4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om het geluid van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1135 Kermissen, circussen, pretparken, braderieën 14 4 4 5 3 10 3 7 10 9 21 11
n = 343 Disco's, dancings en andere horecagelegenheden 18 5 5 10 6 12 4 7 6 7 13 8
n = 152 Oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d. 23 8 8 2 4 11 5 6 9 6 11 8
n = 580 Sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d. 17 3 4 4 3 10 3 6 10 9 22 10
n = 97 Race- en crosscircuits, skelterbanen 30 3 5 3 - 10 4 7 9 5 18 7
n = 83 Pleziervaartuigen 16 5 2 8 2 6 3 10 8 6 22 10
n = 308 Ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouw-vliegtuigjes voor een of twee personen) 24 3 5 5 2 13 3 4 10 8 11 12
n = 75 Modelvliegtuigjes 18 4 3 6 3 14 5 9 13 5 13 7
n = 511 Massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten 18 4 4 6 3 12 5 8 8 6 17 10

F5

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1135 Kermissen, circussen, pretparken, braderieën 74 9 5 3 2 2 1 1 1 0 1 1
n = 343 Disco's, dancings en andere horecagelegenheden 45 11 8 6 4 7 4 6 5 1 3 0
n = 152 Oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d. 81 9 3 1 3 1 0 - - - 1 -
n = 580 Sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d. 80 8 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0
n = 97 Race- en crosscircuits, skelterbanen 75 10 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2
n = 83 Pleziervaartuigen 85 7 4 - 1 2 - 1 - - - -
n = 308 Ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouw-vliegtuigjes voor een of twee personen) 68 8 5 4 5 4 1 1 2 1 0 1
n = 75 Modelvliegtuigjes 65 11 8 1 3 10 1 - - - 2 1
n = 511 Massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten 68 9 6 4 2 4 2 1 1 0 1 1

F6

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag F1 heb ik bij kermissen, circussen, pretparken en braderieën "1x per dag, week, maand of jaar" aangestreept .....

Bij vraag F1 heb ik bij bij kermissen, circussen, pretparken en braderieën "nooit" aangestreept .....Ga door naar F8

F7 (n = 1135)

Wanneer hoort u het geluid van kermissen, circussen, pretparken en braderieën vooral? Is dat:

%
Zowel door-de-weeks als in het weekeind/hoort het geluid altijd 47
In het weekeind 41
Door-de-weeks 8
Weet niet/wil niet zeggen 3

F8

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag F2 heb ik bij disco's, dancings en andere horecagelegenheden het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag F2 heb ik bij disco's, dancings en andere horecagelegenheden het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar F10

F9 (n = 235)

U heeft aangegegeven dat u hinder ondervindt door geluiden van disco's, dancings of andere horecagelegenheden. Gaat het bij de disco's, dancings of andere horecagelegenheden vooral om:

%
Muziek 71
Geluid van komende en vertrekkende bezoekers (incl. parkeergeluiden) 58
Geluid van bezoekers op een terras 16
Geluiden van laden en lossen (kratten, fusten e.d.) 5
Luchtafzuigers en ventilatoren 3

F10

Enq. STREEP AAN:

Bij vraag F2 heb ik bij pleziervaartuigen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag F2 heb ik bij pleziervaartuigen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar volgende blok

F11 (n = 15)

U heeft aangegegeven dat u hinder ondervindt van het geluid van pleziervaartuigen.. Gaat het bij pleziervaartuigen vooral om snelle motorboten, om jetski's of andere vaartuigen?

n %
Snelle motorboten 4 23
Jetski's 1 8
Andere vaartuigen 9 57
Weet niet/wil niet zeggen 2 12

BLOK G: TRILLINGEN

inhoud

De volgende vragen betreffen uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is.

Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u trillingen voelt waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

G1 (n = 4003)

Ik ga u zo dadelijk een aantal zaken noemen die trillingen kunnen veroorzaken. Wilt u voor elk van deze trillingsbronnen aangeven hoe vaak u ze in en buiten uw woning de afgelopen 12 maanden heeft gevoeld? Hoe vaak voelt u bij u thuis:

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) Weet niet
Trillingen door wegverkeer 12 7 6 7 40 28
Trillingen door treinen 3 1 1 1 53 43
Trillingen door vliegtuigen 1 3 5 8 47 35
Trillingen door schepen 0 0 1 0 55 44
Trillingen door bedrijven 1 0 0 1 54 44
Trillingen door andere menselijke activiteiten 3 3 3 6 49 37
Trillingen door natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur) 0 0 0 2 54 44
Trillingen door trams of metro 1 0 0 0 55 44
Trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen 0 0 1 4 52 43

G2

In hoeverre vindt u trillingen van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1257 Trillingen door wegverkeer 16 7 12 11 9 14 8 8 7 3 7 -
n = 167 Trillingen door treinen 21 8 9 9 7 16 9 6 8 4 4 -
n = 700 Trillingen door vliegtuigen 14 6 9 12 7 13 6 12 9 4 8 -
n = 53 Trillingen door schepen 38 14 16 4 8 10 2 2 4 - - 2
n = 92 Trillingen door bedrijven 23 8 8 7 9 9 15 7 8 3 4 -
n = 593 Trillingen door andere menselijke activiteiten 15 9 10 10 8 10 9 10 10 2 8 -
n = 81 Trillingen door natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur) 36 12 10 5 7 9 6 7 2 4 1 5
n = 46 Trillingen door trams of metro 32 13 8 11 11 10 2 5 4 4 1 -
n = 193 Trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen 14 8 13 10 9 14 6 8 9 3 6 0

G3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door trillingen van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1257 Trillingen door wegverkeer 81 9 8 5 3 4 2 2 3 1 1 -
n = 167 Trillingen door treinen 44 13 15 6 1 7 4 5 3 2 1 -
n = 700 Trillingen door vliegtuigen 62 9 6 3 3 5 3 4 2 2 2 0
n = 53 Trillingen door schepen 58 15 10 7 2 1 - 6 - - - 2
n = 92 Trillingen door bedrijven 55 11 7 10 2 2 6 3 - - 4 -
n = 593 Trillingen door andere menselijke activiteiten 56 9 7 4 3 6 4 4 3 1 3 0
n = 81 Trillingen door natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur) 62 8 6 6 - 6 5 2 2 1 - 2
n = 46 Trillingen door trams of metro 59 13 11 6 - 9 - 1 2 - - -
n = 193 Trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen 54 10 10 5 2 7 3 4 1 2 3 1

G4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om trillingen van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1257 Trillingen door wegverkeer 11 4 5 4 3 11 4 8 12 9 19 10
n = 167 Trillingen door treinen 8 4 2 2 3 10 6 4 12 12 28 8
n = 700 Trillingen door vliegtuigen 14 3 4 4 3 10 5 6 13 9 20 10
n = 53 Trillingen door schepen 13 3 - 7 2 4 5 9 11 14 28 4
n = 92 Trillingen door bedrijven 10 2 6 5 4 10 2 5 9 11 24 11
n = 593 Trillingen door andere menselijke activiteiten 17 4 4 3 3 10 4 5 12 8 20 10
n = 81 Trillingen door natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur) 15 2 1 3 - 8 4 6 5 9 36 12
n = 46 Trillingen door trams of metro 20 5 4 4 5 8 4 9 17 2 23 -
n = 193 Trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen 8 1 1 4 2 11 4 6 8 7 22 26

G5

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 1257 Trillingen door wegverkeer 45 10 9 7 5 8 4 5 4 2 2 1
n = 167 Trillingen door treinen 48 7 8 9 5 5 3 3 7 3 2 1
n = 700 Trillingen door vliegtuigen 44 9 9 5 4 9 5 5 4 2 3 0
n = 53 Trillingen door schepen 62 12 8 5 3 6 - - 2 - - 2
n = 92 Trillingen door bedrijven 40 14 8 10 3 6 2 8 7 1 1 -
n = 593 Trillingen door andere menselijke activiteiten 61 7 9 4 2 4 5 3 2 0 3 0
n = 81 Trillingen door natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur) 44 6 5 9 5 8 6 11 3 - 4 -
n = 46 Trillingen door trams of metro 57 15 6 7 7 5 - 1 2 2 - -
n = 193 Trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen 30 11 11 10 7 7 5 10 4 1 4 -

G6 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door wegverkeer het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door wegverkeer het cijfer 0 t/m 2 aangestreept . ga door naar G8.

G7 (n = 824)

Zijn de trillingen door wegverkeer die u voelt vooral afkomstig van:

%
Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km per uur (dus binnen de bebouwde kom) 93
Verkeer van een weg met een snelheidsbeperking van 50 tot 100 km per uur (bijv. een provinciale weg) 4
Snelverkeer van een weg met een snelheidsbeperking vanaf 100 km per uur? 2
Weet niet/wil niet zeggen 1

G8 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door treinen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

bBj vraag G2 heb ik bij trillingen door treinen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....ga door naar G10.

G9 (n = 103)

U heeft aangegeven dat u hinder heeft van trillingen veroorzaakt door treinen. Om wat voor soort treinen gaat het dan vooral? Gaat het vooral om:

%
Goederentreinen 73
Personentreinen 22
Wagons die bij het rangeren tegen elkaar botsen 2
Treinen voor onderhoud van de rails 1
Weet niet/wil niet zeggen 2

G10 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door vliegtuigen het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door vliegtuigen het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....ga door naar G12

G11 (n = 491)

U heeft aangegeven dat u hinder heeft van trillingen veroorzaakt door vliegtuigen. Om wat voor soort vliegtuigen gaat het dan vooral ? Gaat het vooral om propellervliegtuigen, straaljagers of helicopters?

%
Straalvliegtuigen 76
Propellervliegtuigen 10
Helicopters 9
Weet niet/wil niet zeggen 5

G12 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door bedrijven (4) het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag G2 heb ik bij trillingen door bedrijven (4) het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door G15

G13 (n = 56)

U heeft zoëven gezegd dat u hinder ondervindt van trillingen door industriële activiteiten. Wat voor soort bedrijf veroorzaakt die trillingen?

%
De bouw 28
Anders 72
Weet niet 1

G14

Wat is de naam van het bedrijf dat trillingen veroorzaakt?

Uit ethische overwegingen worden de namen van individuele bedrijven niet vermeld.

G15 (n = 2002)

Merkt u in uw woning wel eens iets van:

Ja Nee Weet niet
Een oplopende druk in uw oren 6 93 1
Een trillend gevoel over uw hele lichaam 5 94 1
Een trillend gevoel op uw borst 3 96 1
Een ongemakkelijk gevoel door een laag, zoemend geluid 10 89 1
Een onverklaarbaar gevoel van ongemak 11 88 1

G16 ENQ. ALLEEN INDIEN G15 "JA"

Hoort u daar ook een bepaald geluid bij?

Neen Ja, een ruis (als van een niet goed afgestemde radio) Ja, zoem- of bromtoon Ja, anders Weet niet
n = 122 Een oplopende druk in uw oren 28 23 31 17 1
n = 109 Een trillend gevoel over uw hele lichaam 35 2 26 31 6
n = 62 Een trillend gevoel op uw borst 44 8 30 9 10
n = 198 Een ongemakkelijk gevoel door een laag, zoemend geluid 7 10 72 5 6
n = 211 Een onverklaarbaar gevoel van ongemak 63 4 16 12 5

BLOK H: GEUR

inhoud

De volgende vragen betreffen uw ervaringen over langere tijd, te weten over de afgelopen 12 maanden (of zoveel korter als u hier woont). Het gaat niet om een enkel incident, maar om de situatie zoals die in het algemeen is.

Wilt u de vragen steeds beantwoorden voor de situatie zoals die bij u thuis is. Het gaat er niet om of u geuren ruikt waar u werkt, of als u ergens anders bent, maar echt bij u in huis , voor de deur , in uw tuin of op uw balkon .

H1 (n = 4003)

Ik ga u zo dadelijk een aantal zaken oplezen die geur kunnen afgeven. Wilt u voor elk van deze geurbronnen aangeven hoe vaak u ze hier de afgelopen 12 maanden heeft geroken?

dagelijks minstens 1x per week minstens 1x per maand minstens 1x in het afge-lopen jaar niet in het afgelopen jaar (nooit) weet niet
Restaurants en snackbars 2 2 2 2 52 41
Fabrieken en (middenstands) bedrijven 1 3 7 9 46 35
Agrarische bedrijven en het uitrijden van mest 0 2 7 21 39 30
Wegverkeer 12 4 4 5 42 34
Diesellocomotieven 0 0 0 0 54 45
Vliegtuigen 0 1 1 1 53 43
Schepen 0 0 1 0 54 45
Buren 5 9 6 7 42 31
Huisdieren van buren 2 2 2 1 52 42
Riolering 1 2 6 13 42 35
Waterzuiveringsinstallaties 0 0 1 2 54 44

H2

In hoeverre vindt u de geur van hinderlijk of niet hinderlijk?

0 = helemaal niet hinderlijk 10 = heel erg hinderlijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 288 Restaurants en snackbars 29 9 12 10 4 11 6 7 8 2 4 1
n = 776 Fabrieken en (middenstands) bedrijven 10 6 7 10 9 14 9 12 15 3 6 0
n = 1215 Agrarische bedrijven en het uitrijden van mest 26 8 10 10 7 11 6 7 6 3 5 0
n = 955 Wegverkeer 10 6 7 9 6 17 9 11 12 4 10 1
n = 59 Diesellocomotieven 12 7 14 17 6 10 5 4 14 9 - 1
n = 132 Vliegtuigen 18 3 7 11 8 7 8 9 10 6 13 -
n = 48 Schepen 31 14 15 15 5 7 4 3 5 - 2 -
n = 1092 Buren 32 9 9 10 6 9 6 6 7 3 5 -
n = 245 Huisdieren van buren 8 1 5 7 5 8 9 11 18 10 18 -
n = 908 Riolering 3 2 4 6 5 10 9 14 20 7 20 -
n = 98 Waterzuiveringsinstallaties 6 4 8 12 6 7 10 18 10 6 12 1

H3

In welke mate wordt uw slaap wel of niet verstoord door de geur van ..

0 = helemaal niet verstoord 10 = heel erg verstoord

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 288 Restaurants en snackbars 87 5 2 2 1 2 - 1 2 - 1 1
n = 776 Fabrieken en (middenstands) bedrijven 78 8 4 3 1 2 1 1 1 0 0 0
n = 1215 Agrarische bedrijven en het uitrijden van mest 84 7 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0
n = 955 Wegverkeer 72 8 6 3 2 3 2 2 2 0 1 0
n = 59 Diesellocomotieven 64 8 8 - 7 4 5 - 4 - - -
n = 132 Vliegtuigen 68 8 3 3 1 1 3 3 4 1 3 1
n = 48 Schepen 61 14 14 5 - 2 - 1 - - 2 -
n = 1092 Buren 84 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 0
n = 245 Huisdieren van buren 76 5 6 3 1 1 3 2 2 0 1 -
n = 908 Riolering 79 6 4 2 2 2 2 1 1 1 1 0
n = 98 Waterzuiveringsinstallaties 66 15 3 2 2 6 2 - 2 1 1 -

H4

Hoe makkelijk of moeilijk is het volgens u voor de instanties die daarover gaan om de geur van . bij u thuis te verminderen?

0 = helemaal niet moeilijk 10 = heel erg moeilijk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 288 Restaurants en snackbars 14 4 5 6 5 16 6 11 10 4 13 8
n = 776 Fabrieken en (middenstands) bedrijven 8 3 3 5 5 13 10 12 10 6 15 12
n = 1215 Agrarische bedrijven en het uitrijden van mest 10 2 2 3 4 11 6 7 11 8 24 11
n = 955 Wegverkeer 7 2 3 3 3 11 6 9 15 11 22 7
n = 59 Diesellocomotieven 16 5 5 5 3 9 5 9 7 15 9 13
n = 132 Vliegtuigen 10 2 3 4 4 9 9 10 11 10 21 7
n = 48 Schepen 15 2 10 4 4 11 3 6 12 5 17 11
n = 1092 Buren 19 4 5 4 2 8 5 6 7 6 25 9
n = 245 Huisdieren van buren 20 4 6 4 1 10 4 3 11 9 23 4
n = 908 Riolering 16 6 5 6 5 12 6 7 9 6 11 13
n = 98 Waterzuiveringsinstallaties 10 5 5 4 3 19 7 7 13 7 11 10

H5

Hoe bezorgd of onbezorgd bent u over uw veiligheid bij uw huis door de nabijheid van deze .?

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 288 Restaurants en snackbars 72 9 5 4 1 4 1 0 2 1 1 1
n = 776 Fabrieken en (middenstands) bedrijven 40 9 8 7 6 8 5 6 7 2 1 1
n = 1215 Agrarische bedrijven en het uitrijden van mest 68 9 7 4 2 3 1 2 1 1 1 1
n = 955 Wegverkeer 30 7 8 8 7 11 6 8 8 3 4 0
n = 59 Diesellocomotieven 35 13 14 7 9 7 6 2 7 1 2 -
n = 132 Vliegtuigen 23 5 9 5 7 14 6 11 8 4 8 -
n = 48 Schepen 46 13 5 3 6 9 2 4 5 2 4 2
n = 1092 Buren 75 7 4 3 1 3 1 1 2 1 1 0
n = 245 Huisdieren van buren 59 9 7 3 1 8 5 2 2 1 3 -
n = 908 Riolering 47 9 11 8 6 9 3 4 3 1 1 1
n = 98 Waterzuiveringsinstallaties 47 10 10 12 2 7 5 4 - - 2 -

H6 Enq. STREEP AAN:

Bij vraag H2 heb ik bij fabrieken en bedrijven het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag H2 heb ik bij fabrieken en bedrijven het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar H9

H7 (n = 602)

U heeft zoëven gezegd, dat u hinder ondervindt van de geuren van fabrieken of bedrijven. Om wat voor soort bedrijf gaat het vooral ?

Zo ja, bestemming: % %
Chemische industrie (verf/lijm, waspoeder) 29 Afvalverwerkende industrie 3
Voedingsmiddelenindustrie 22 Tankstation 3
Veevoederindustrie / grasdrogerij 8 Staalindustrie 2
Olieraffinaderijen 4 Vleesverwerkende industrie 2
Textiel / rubberindustrie 5 Anders 28
Cacaoverwerkende industrie 4 Weet niet 3

H8 (n = 602)

Wat is de naam van het bedrijf?

Uit ethische overwegingen worden de namen van individuele bedrijven niet vermeld.

H9 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag H2 heb ik bij agrarische bedrijven het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag H2 heb ik bij agrarische bedrijven het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar H11.

H10 (n = 672)

Is de stank van het agrarische bedrijf afkomstig van:

%
Uitgereden of op het veld gestrooide mest? 92
Stallen of vee 10
Opgeslagen mest 6
Anders 1
Weet niet/wil niet zeggen 4

H11 ENQ. STREEP AAN:

Bij vraag H2 heb ik bij buren het cijfer 3 t/m 10 aangestreept .....

Bij vraag H2 heb ik bij buren het cijfer 0 t/m 2 aangestreept .....Ga door naar volgende blok

H12 (n = 550)

U heeft gezegd dat u hinder ondervindt van stank afkomstig van de buren. Is de stank van de buren afkomstig van:

%
Keukenluchtjes 70
Barbecue 25
Open haard of allesbrander 20
Luchtafvoer 14
GFT-bak 5
Riolering, sigarettenrook 5
Huisdieren (uitwerpselen van) 3
Anders 7
Weet niet/wil niet zeggen 3

BLOK I: RISICOBELEVING

inhoud

I1 (n = 4003)

Welke situaties lijken op uw eigen woonsituatie? (meer dan één antwoord mogelijk)

Situaties %
Wonen in een drukke straat 18
Wonen in een polder onder zee- of rivierniveau 13
Wonen in een landbouw/bollenteelt gebied 10
Wonen onder de aanvliegroute van een groot vliegveld 9
Wonen langs een spoorlijn 8
Wonen in de buurt van een groot vliegveld 7
Wonen in de buurt van (petro)chemische industrie 6
Wonen langs een route voor gevaarlijke stoffen 2
Wonen bij een hoogspanningsleiding 2
Wonen in de buurt van een kerncentrale 1
Wonen bij een rangeerterrein 1
Wonen op verontreinigde grond 1
Wonen langs een aardgastransportleiding 0
Geen van deze 50
Weet niet 1

I2

Hoe bezorgd of niet bezorgd bent u over uw veiligheid door de situaties die op u van toepassing zijn? (s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen)

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 709 Wonen in een drukke straat 20 8 9 8 6 12 7 10 10 3 8 -
n = 499 Wonen in een polder onder zee- of rivier- niveau 39 14 14 11 4 8 3 4 3 1 0 -
n = 410 Wonen in een landbouw/bollenteelt gebied 67 10 6 6 3 3 2 2 1 - 1 1
n = 369 Wonen onder de aanvliegroute van een groot vliegveld 26 8 12 10 4 10 7 6 7 4 6 -
n = 322 Wonen langs een spoorlijn 49 11 10 4 6 8 4 3 2 1 1 -
n = 261 Wonen in de buurt van een groot vliegveld 26 11 12 12 7 10 5 5 6 3 4 -
n = 224 Wonen in de buurt van (petro)chem. ind. 8 6 13 13 9 15 11 12 8 2 4 -
n = 97 Wonen langs een route voor gevaarlijke stoffen 10 3 10 9 13 14 9 12 13 3 4 1
n = 89 Wonen bij een hoogspanningsleiding 39 12 10 7 4 14 4 4 1 - 5 -
n = 55 Wonen in de buurt van een kerncentrale 13 11 15 13 4 13 7 9 12 2 2 -
n = 47 Wonen bij een rangeerterrein 45
(21)
5
(2)
16
(8)
2
(1)
- 2
(1)
5
(2)
9
(4)
10
(4)
6
(3)
- -
n = 23 Wonen op verontreinigde grond 8
(2)
- 11
(3)
15
(3)
5
(1)
14
(3)
11
(2)
6
(1)
9
(2)
- 21
(5)
0
n = 16 Wonen langs een aardgastransportleiding 54
(9)
29
(5)
5
(1)
6
(1)
- 6
(1)
- - - - - -

I3 (n = 4003)

Hoe bezorgd of niet bezorgd bent u over uw gezondheid op lange termijn door de volgende zaken: (s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen)

0 = helemaal niet bezorgd 10 = heel erg bezorgd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
Milieuverontreiniging 14 5 7 9 7 14 10 13 11 4 5 1
Lawaai 35 11 12 10 6 9 5 4 4 1 2 1
Verontreiniging in drinkwater 26 10 11 8 6 11 7 8 6 3 4 1
Schadelijke bestanddelen in etenswaren 17 7 10 10 8 13 8 11 8 3 4 1
Bodemverontreiniging 26 9 10 8 6 12 7 9 7 2 2 2
Luchtverontreiniging 13 5 8 9 8 14 9 13 12 4 5 1
Straling 30 9 10 8 5 11 6 6 6 3 4 3

BLOK J: LEEFBAARHEID

inhoud

J1 ( n = 4003)

Ik wil u nu vragen om uw woonwijk te beoordelen. Kunt u uw woonwijk op de volgende aspecten, zoals die de afgelopen 12 maanden waren, beoordelen?

0 = zeer slecht 10 = uitmuntend

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn nvt
Verkeersveiligheid 4 2 4 7 8 16 11 19 17 5 5 1 -
Sociale veiligheid (criminaliteit) 5 2 4 7 8 14 10 18 20 7 5 1 -
Geuroverlast 2 1 2 3 4 11 8 12 19 13 22 3 -
Fabrieksgeluid 1 0 1 1 1 5 3 7 11 11 56 3 -
Verkeersgeluid (weg- en railverkeer en vliegtuigen) 3 1 3 5 6 15 10 16 19 8 12 2 -
Kwaliteit bodem (bodemverontreiniging) 1 1 1 2 3 9 6 12 18 9 18 21 -
Stofneerslag van industrie 3 1 2 2 3 8 4 8 14 10 41 6 -
Kwaliteit van het water in singels, sloten en kanalen 3 1 3 5 6 12 9 15 12 3 3 9 20
Zwerfvuil 7 2 5 6 7 11 8 14 18 8 12 1 -

J2 (n = 4003)

Als u nu een cijfer zou moeten geven voor de totale milieukwaliteit (dus lucht, geluid, water en bodem tezamen) in deze buurt, welk cijfer is dat dan?

0 = zeer slecht10 = uitmuntend

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
1 0 1 2 3 9 13 31 29 8 2 1

J3 (n = 4003)

Hoe druk of vol, of niet druk of vol, vindt u het in de volgende situaties waarin u wel eens komt:

0 = helemaal niet druk of vol 10 = heel erg druk of vol

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn nvt
In de winkels waar u komt 4 1 4 8 8 22 14 19 12 2 3 1 2
In de straat waarin u woont 22 8 12 11 7 11 6 9 7 2 3 0 1
Op de weg naar uw werk 6 2 4 4 3 7 5 9 12 6 9 2 32
In het openbaar vervoer 3 1 3 3 3 9 5 9 12 5 8 11 26
In het park bij u in de buurt 22 8 11 9 4 6 2 2 2 1 0 5 29
Als u een wandeling maakt vanuit uw huis 25 9 14 13 7 11 5 6 4 1 1 1 4
Als u een fietstocht maakt vanuit uw huis 15 6 12 11 7 13 7 8 5 2 2 2 11

J4

En vindt u deze mate van drukte plezierig of onplezierig?

0 = helemaal niet plezierig 10 = zeer plezierig

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
n = 3901 In de winkels waar u komt 4 2 5 6 6 21 9 16 17 5 9 1
n = 3957 In de straat waarin u woont 3 1 3 4 4 11 6 11 21 12 25 0
n = 2642 Op de weg naar uw werk 17 5 10 9 6 13 6 7 11 5 10 1
n = 2515 In het openbaar vervoer 17 6 10 8 7 16 7 9 10 4 6 1
n = 2779 In het park bij u in de buurt 2 1 2 2 2 9 4 13 25 14 26 1
n = 3814 Als u een wandeling maakt vanuit uw huis 2 1 2 2 2 10 5 12 24 13 27 1
n = 3493 Als u een fietstocht maakt vanuit uw huis 3 1 3 4 4 13 6 13 21 11 20 1

J5 (n = 4003)

Hoe mooi of niet mooi vindt u:

0 = helemaal niet mooi 10 = zeer mooi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn nvt
Wat u ziet vanuit uw huis 2 1 3 4 5 14 12 20 20 8 9 1 0
De straat waarin u woont 2 1 2 4 4 14 13 23 24 7 7 1 0
Wat u ziet als u een wandeling maakt vanuit uw huis 1 0 1 2 3 13 12 24 24 8 8 1 2
Wat u ziet als u een fietstocht maakt vanuit uw huis 0 0 1 2 2 10 9 21 26 10 9 1 9

J6 (n = 4003)

Hoe is het naar uw mening gesteld met het geluid in de omgeving:

0 = zeer slecht 10 = uitmuntend

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn nvt
De geluidisolatie van uw huis ten opzichte van buiten 3 1 3 5 4 10 9 20 27 11 6 1 0
De geluidisolatie van uw huis ten opzichte van de buren 5 2 4 5 6 11 9 16 20 10 8 1 2
Het geluid in de straat waarin u woont 2 1 2 4 6 13 12 21 25 9 5 1 1
Het geluid als u een wandeling maakt vanuit uw huis 1 0 1 2 4 13 11 25 26 8 5 1 3
Het geluid als u een fietstocht maakt vanuit uw huis 0 0 1 3 3 13 11 23 24 7 4 2 9

J7 (n = 4003)

Heeft u wel eens behoefte aan een nieuwe woonomgeving die stiller is dan uw huidige woonomgeving?

%
Ja, vaak 8
Ja, soms 23
Nee, nooit 69
Weet niet/wil niet zeggen 1

J8 (n = 4003)

Ik wil u nu iets vragen over uw tevredenheid met een aantal andere aspecten van uw woonsituatie. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de volgende aspecten van het wonen hier?

Antwoordcategorieën:

0 = helemaal niet tevreden 10 = heel erg tevreden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
Uw woning 1 0 1 2 2 4 6 17 31 20 17 0
Onderhoud van de buurt (schoonhouden, ophalen van huisvuil en weghalen van zwerfvuil) 3 1 3 4 5 9 11 22 27 10 6 0
Ruimte in de buurt voor speelgelegenheid e.d. 5 1 4 6 6 9 9 18 19 7 7 9
Dichtheid van de bebouwing (hoeveelheid huizen per gebied) 2 1 3 4 6 12 12 22 22 8 7 1
De mensen in de buurt (levendigheid, bekenden, vriendelijkheid, gezelligheid) 1 1 1 3 4 8 10 23 29 11 9 1
De milieusituatie (mate van hinder door geluid-/stank/trillingen/stof van bedrijven, verkeer e.d.) 2 1 1 3 4 11 11 24 26 10 6 2
De voorzieningen in de buurt (winkels, scholen, café's e.d.) 1 0 1 2 3 6 8 22 31 13 11 1
Groenvoorzieningen in de omgeving (parken, sportvelden e.d.) 2 1 2 3 4 8 10 22 27 11 9 2
Het openbaar vervoer (naar werk, voorzieningen in de stad, recreatiegebieden e.d.) 7 3 4 5 6 8 9 16 16 6 5 17

J9 (n = 4003)

Als u uw tevredenheid met uw woonomgeving met een cijfer van 0 tot en met tien moet beoordelen, welk cijfer kiest u dan?

0 = helemaal niet tevreden 10 = heel erg tevreden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wn
0 0 1 1 2 4 8 28 37 13 6 0

J10 (n = 4003)

Wat vindt u al met al het slechtste punt/aspect van uw woonomgeving, of kunt u dat niet aangeven?

%
Verkeersdrukte 7
Geluidoverlast verkeer 6
Groenvoorzieningen, parkeren, gehorigheid 5
Bebouwingsdichtheid, zwerfvuil/vuilcontainers, openbaar vervoer, hardrijdend verkeer, voorzieningen voor de jeugd 4
Verkeersveiligheid, criminaliteit/drugsgebruik, te weinig winkels, honden en katten, stankoverlast, geluidoverlast (algemeen) 3
Overlast vliegtuigen, buitenlanders, te smalle straten, a-sociaal gedrag bewoners, rondhangende jongeren, weinig sociale betrokkenheid, slechte woning 2
Verkeersdrempels, overlast treinen, onderhoud woningen, sociale onveiligheid, te weinig scholen, te weinig uitgaansmogelijkheden, industrie, uitzicht 1
Ontbreken van een tuin, woonwagenbewoners, verlichting, leegstand, graffitti, geen goede fietspaden, wateroverlast, geen privacy 0

BLOK K: AFSLUITING

K1 (n = 4003)

In wat voor huis woont u?

% ja
Flat of etagewoning (beneden) 5
Flat of etagewoning (hogere verdieping) 16
Tussenwoning in een rij 36
Hoekwoning in een rij 16
Twee onder één kap 14
Vrijstaand 10
Anders 3
Weet niet/wil niet zeggen 0

K2 (n = 4003)

Is dit huis een:

% ja
Huurhuis 39
'Eigen huis' (koophuis) 60
Anders 1
Weet niet/wil niet zeggen 0

K3 (n = 4003)

Wanneer is uw huis gebouwd?

%
<1900 3
1901-1950 16
1951-1960 9
1961-1970 17
1971-1980 21
1981-1990 17
1991-1998 11
Weet niet 6

K4 (n = 4003)

Is uw huis speciaal geïsoleerd tegen het geluid van (meer antwoorden mogelijk):

% ja
Wegverkeer 14
Buren 11
Vliegtuigen 4
Treinen 3
Industrie 2
Anders 0
Geen van deze 61
Weet niet 17

K5 (n = 4003)

Is uw huis speciaal geïsoleerd met het oog op energiebesparing met (meer antwoorden mogelijk):

% ja
Dubbel glas 81
Muurisolatie 48
Dakisolatie 45
Vloerisolatie 25
Anders, te weten leidingen, rolluiken, voorzetramen 1
Geen van deze 10
Weet niet 4

K6 (n = 4003)

Wat is uw leeftijd? ........ jaar`

% ja
<25 15
25-34 20
35-44 19
45-54 17
55-64 12
65+ 17

K7 ( n = 4003)

Geslacht

% ja
Man 50
Vrouw 50

K8 (n = 4003)

Wat is uw burgerlijke staat?

% ja
Gehuwd of duurzaam samenwonend 72
Eén ouder gezin met kinderen 3
Alleenstaand 18
Thuiswonend bij ouders 7
Weet niet/wil niet zeggen 1

K9 (n = 4003)

In welk land is uw vader geboren, in welk land is uw moeder geboren, en in welk land bent u zelf geboren?

Vader Moeder U zelf
Nederland 94 93 95
Suriname 1 1 0
Nederlandse Antillen (inclusief Aruba) 0 0 0
Indonesië (inclusief voormalig Nederlands Indië) 2 1 1
Turkije 0 0 0
Marokko 0 0 0
Anders, te weten Duitsland 1 1 1
Anders, te weten België, Italië, VS, UK, Noorwegen, Zwitserland, Joegoslavië, Polen, China, Colombia 2 2 2
Weet niet, wil niet zeggen 1 1 1

Toelichting bij vraag K10

Een huishouden kan zijn: een zelfstandig wonende alleenstaande, een gezin (inclusief inwonende personen), een woongroep of een andere samenlevingsvorm.

K10 (n = 4003)

Hoeveel leden telt uw huishouden, inclusief uzelf? ..... personen

% ja
1 persoon 16
2 personen 39
3 - 4 personen 37
5 of meer personen 9

K11 (n = 4003)

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? (s.v.p. slechts één antwoord aankruisen)

%
Geen opleiding 1
Lagere school 6
Lager beroepsonderwijs (bijv LTS, huishoudschool) 18
MAVO (of Mulo) 14
Middelbaar beroepsonderwijs 23
HAVO/VWO (of HBS/Gymnasium/MMS) 13
Hoger beroepsonderwijs 18
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 6
Anders 1
Weet niet/wil niet zeggen 0

K12 (n = 4003)

Welke omschrijving is op u het meest van toepassing? (s.v.p. slechts één antwoord aankruisen)

%
Ik werk betaald, 32 uur of meer per week 37
Ik werk betaald tussen 19 en 32 uur per week 10
Ik werk betaald, minder dan 19 uur per week 7
Ik ben fulltime huisvrouw/huisman 13
Ik ben gepensioneerd/in de VUT 17
Ik volg onderwijs/studeer 8
Ik doe vrijwilligerswerk 2
Ik ben werkloos/werkzoekend 2
Ik ben invalide/arbeidsongeschikt 4
Weet niet/wil niet zeggen 1

DANKWOORD