Bijlage E Letterlijke beschrijving van de geluidbronnen in de onderzoeken van 1977, 1987, 1993 en 1998

Inleiding:
In deze bijlage is de exacte beschrijving van de verstoringsbronnen in 1998 gezet naast die van 1977, 1987 en 1993.

Waar vergelijking is toegestaan, wordt volstaan met het geven van de letterlijke beschrijvingen. Waar zeker geen vergelijking mogelijk is, is dit aangegeven met (-/-). In een aantal gevallen is vergelijken dubieus. Dit is aangegeven met (?). Uitgangpunt voor de vergelijking is steeds de formulering zoals die in 1998 is gebruikt.

De items worden steeds met vier beschrijvingen gepresenteerd. De bovenste beschrijving is van 1977, de tweede van 1987, de derde van 1993 en de onderste van 1998.

1977 personenauto's - ook taxi's - niet militair

1987 personenauto's en taxi's

1993 personenauto's en taxi's

1998 personenauto's en taxi's

- bestelauto's - niet militair

- bestelauto's

- bestelauto's

- bestelauto's

- bussen - niet militair

- bussen

- bussen

- bussen

- vrachtauto's - ook met oplegger - niet militair

- vrachtauto's, ook met oplegger

- vrachtauto's

- vrachtauto's

- motoren, scooters - niet militair

- motoren/motorfietsen

- (cross)motoren/motorfietsen

- (cross)motoren/motorfietsen

- bromfietsen

- bromfietsen

- bromfietsen

- bromfietsen/bromscooters (helm verplicht)

-/- -

-/- -

- snorfietsen

- snorfietsen (helm niet verplicht)

- militaire voertuigen

- militaire voertuigen

- militaire voertuigen

- militaire voertuigen

-/- personentreinen doordat de oorspronkelijke individuele data niet meer beschikbaar

goederentreinen zijn, kunnen deze niet meer worden samengevoegd tot 'treinen'.

- treinen

- treinen

- treinen

-/- -

-/- spoorwegovergang

-/- bel van spoorwegovergangen

- -

- trams

- trams

- trams en sneltrams

- trams

- metro

- metro

- metro

- metro

- passagiers- en vrachtvliegtuigen (zgn. grote burgerluchtvaart)

- passagiers- en vrachtvliegtuigen: de zg. grote burgerluchtvaart

- passagiers- en vrachtvliegtuigen

- passagiers- en vrachtvliegtuigen

-/- sport- en zakenvliegtuigjes

- sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigen: de kleine burgerluchtvaart

-/- sport- en zakenvliegtuigjes

- sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes

-/- reclamevliegtuigen

- sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigen: de kleine burgerluchtvaart

-/- reclamevliegtuigjes

- sport- en zakenvliegtuigjes, reclamevliegtuigjes

- militaire vliegtuigen (exclusief helikopters)

- militaire vliegtuigen (geen helikopters)

- militaire vliegtuigen (geen helikopters)

- militaire vliegtuigen (geen helikopters)

- helikopters

- helikopters

- helikopters

- helikopters

- beroepsmatige scheepvaart

- beroepsmatige scheepvaart

- beroepsscheepvaart

- beroepsscheepvaart

-

-/- -

-/- achtergrondmuziek van winkelstraten

- winkelstraatgeluiden

- winkelstraatgeluiden

- fabrieken of bedrijven

- fabrieken of bedrijven

- fabrieken en bedrijven

- fabrieken en bedrijven

- terreinen voor laden en lossen

- terreinen of plaatsen voor laden en lossen

- terreinen of plaatsen voor laden en lossen

- terreinen of plaatsen voor laden of lossen

-/- -

-/- -

- parkeergelegenheden voor vrachtwagens

- parkeergelegenheden voor vrachtwagens

- -/- -

? rangeerterrein

? rangeerterreinen

- rangeerterreinen en spoorweg-emplacementen

-/- bouw- en sloopterreinen, wegenbouw

-/- bouw- en sloopterreinen, wegenbouw

- bouw- en sloopterreinen

- bouw- en sloopterreinen

-/- bouw- en sloopterreinen, wegenbouw

-/- bouw- en sloopterreinen, wegenbouw

- wegenbouw

- wegenbouw

- tractoren

- land- en bosbouwtrekkers, tractoren

- tractoren

- landbouwtrekkers

- schietbanen (niet militair)

- burgerschietbanen

- burgerschietbanen

- burgerschietbanen

- militaire schietterreinen en -banen

- militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen

- militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen

- militaire oefenterreinen, schietterreinen en schietbanen

-/- -

-/- -

-/- -

- betontransporttrucks

-/- -

- mobiele pompen (bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wegenbouw)

-/- -

mobiele waterpompen

-/- -

-/- -

-/- -

- bouwliften

-/- -

- motorcompressoren (bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wegenbouw)

-/- -

- motorcompressoren

-/- -

- sloophamers of drillboren (bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wegenbouw)

-/- -

- sloophamers, drillboren

-/- -

-/- -

-/- -

- graafmachines

-/- -

? bulldozers (bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wegenbouw)

-/- -

- laadschop, shovel

-/- -

-/- -

-/- -

- mobiele kranen (die ook op de weg rijden)

-/- -

- stroomaggregaten (bij bouw- en sloopwerkzaamheden, wegenbouw)

-/- -

- stroomaggregaten

-/- -

-/- -

-/- -

- hydraulische aggregaten

-/- -

- heimachines

-/- -

- heimachines

-/- -

-/- -

-/- -

- wegdekfreesmachine

? woongeluiden van openbare ruimten en van buurwoningen: sanitaire en installatiegeluiden, zoals: doortrekken wc, urineren, vol-/leeglopen bad, centrale verwarming, ventilatie, wasmachines en andere huishoudelijke apparaten, lift, geluid van waterafvoer, riolering

? waterleiding en waterafvoer van de buren (doortrekken toilet, vollopen stortbak, leeglopen bad e.d.)

- sanitaire en installatie geluiden van de buren (zoals douche, centrale verwarming)

- sanitaire en installatie geluiden, zoals wc of cv-installatie van de buren

? woongeluiden van openbare ruimten en van buurwoningen: zogenaamde 'kontakt' geluiden, zoals: lopen, trappen lopen, slaan van deuren, knutselgeluiden als boren en hameren, stortkoker, stampen, aanrechtgeluiden (kletteren van borden e.d.), tv-antennes

? . loopgeluiden (ook trappenlopen) van de buren

. slaande deuren uit buurwoningen

- kontaktgeluiden van de buren (zoals: traplopen, slaan van deuren)

- kontaktgeluiden, zoals traplopen, slaan van deuren of het lopen op harde vloerbedekking van de buren

-/- -

- radio, stereo-installatie of televisie van de buren

- radio, stereo-installatie of televisie van de buren

- radio, stereo-installatie of televisie van de buren

-/- -

? electrische boormachine van de buren

- doe-het-zelf apparaten van de buren

- doe-het-zelf apparaten van de buren

-/- -

? handgrasmaaier van de buren deze drie kunnen eventueel

elektrische grasmaaier van de buren worden samengenomen om de

motorgrasmaaier van de buren (benzinemotor) formulering van 1994 te benaderen

- onderhoud van tuinen door de buren

- onderhoud van tuinen door de buren

-/- -

-/- -

? geluiden uit openbare ruimten rond de woning

- geluiden uit openbare ruimten rond de woning zoals lift, stortkoker

-/- -

- buiten spelende kinderen

- buiten spelende kinderen

- buiten spelende kinderen

-/- -

? motormaaier van openbare groenvoorziening

takkenversnippermachine uit openbare groenvoorziening

? onderhoud van groenvoorzieningen (gemeente)

- onderhoud van straten en openbare groenvoorzieningen

-/- -

-/- -

- andere menselijke geluiden

- andere menselijke geluiden zoals lopen, stemmen, levende muziek

-/- -

? huisdieren van de buren

- geluiden van huisdieren en overige dieren

- huisdieren en overige dieren van de buren

-/- -

- kerkklokken

- kerkklokken, oproepen van moskee

- kerkklokken, oproepen van moskee

-/- -

-/- -

-/- -

- glasbakken

- kermissen, circussen, pretparken e.d.

- kermissen, circussen, pretparken, braderieën

- kermissen, circussen, pretparken, braderieën

- kermissen, circussen, pretparken, braderieën

- discobars, dancings e.d.

- disco's, dancings en andere horecagelegenheden

- disco's, dancings en andere horecagelegenheden

- disco's, dancings en andere horecagelegenheden

- oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d.

- oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands, popgroepen e.d.

- oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d.

- oefenlokalen voor muziekverenigingen, bands e.d.

- sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden e.d.

- sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden e.d.

- sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden e.d.

- sportvelden, stadions, sporthallen, zwembaden, tennisvelden, halfpipes e.d.

- race- en crosscircuits, skelterbanen

- race- en crosscircuits, skelterbanen

- race- en crosscircuits, skelterbanen

- race- en crosscircuits, skelterbanen

- pleziervaartuigen

- pleziervaartuigen

- pleziervaartuigen

- pleziervaartuigen

-/- -

- ultra lichte vliegtuigjes (u.l.v.'s, zelfbouwvliegtuigjes voor een of twee personen)

- ultra lichte vliegtuigjes

- ultra lichte vliegtuigjes (zelfbouwvliegtuigjes voor een of twee personen)

-/- -

- modelvliegtuigen

- modelvliegtuigjes

- modelvliegtuigjes

-/- -

-/- -

-/- -

- massa-evenementen in de open lucht, zoals popconcerten

TRILLINGEN (vanaf 1993)

1993 wegverkeer

1998 wegverkeer

- treinen

- treinen

- vliegtuigen

- vliegtuigen

? industriële activiteiten

- bedrijven

- andere menselijke activiteiten
- andere menselijke activiteiten

- natuurlijke bodembewegingen
- natuurlijke bodembewegingen (bijvoorbeeld door mijnbouw, gaswinning of door de natuur)

-/- -

- trillingen waarvan u niet weet waar ze vandaan komen

GEUR (vanaf 1993)

1993 restaurants en snackbars

1998 restaurants en snackbars

- fabrieken en bedrijven

- fabrieken en (middenstands) bedrijven

- agrarische bedrijven en het uitrijden van mest
- agrarische bedrijven en het uitrijden van mest

- wegverkeer

- wegverkeer

- diesellocomotieven

- diesellocomotieven

- vliegtuigen
- vliegtuigen

- schepen
- schepen

- buren
- buren

-/- huisdieren
- huisdieren van buren

- riolering
- riolering

-/- -

- waterzuiveringsinstallaties

Het blok 'risicobeleving' is volledig vernieuwd en heeft dus geen vergelijkingsbasis in het verleden. Het blok leefbaarheid is nieuw toegevoegd en heeft eveneens geen vergelijkingsbasis in het verleden.