5.2 Geur

Waarneming
De volgende geurbronnen zijn bij het onderzoek betrokken: restaurants en snackbars, fabrieken en (middenstands)bedrijven, agrarische bedrijven (incl. uitrijden van mest), wegverkeer, diesellocomotieven, vliegtuigen, schepen, buren, huisdieren van buren, riolering en waterzuiveringsinstallaties.
Geuren van agrarische bedrijven wordt door 30% van de steekproef wel eens waargenomen in de woonomgeving. Gevolgd door geuren van buren (27%), van wegverkeer (24%), van riolering (23%) en van fabrieken en (middenstands)bedrijven (19%). Andere bronnen worden beduidend minder vaak waargenomen.

- zie tabellen 3.2.a en 3.2.b -


Figuur 3.3 geeft een overzicht van de hinder en erge hinder van geurbronnen.
In paragraaf 2. 2 is reeds een beschouwing gewijd aan de hinder. Rest hier nog om samen te vatten dat in totaal 44% van de respondenten gehinderd door één of meer van genoemde geurbronnen. De geuren leiden tot erge hinder bij 26%. Hieruit blijkt dat geuroverlast een behoorlijke impact heeft op de beleving van de woonomgeving.

Specifieke bronaspecten
Ten aanzien van geuren van fabrieken en bedrijven geldt, dat de grootste geuroverlast wordt veroorzaakt door chemische bedrijven (31%) en voedingsmiddelenindustrie (23%). Andere hinderlijk gevonden bedrijven opereren in de sectoren van de veevoeder, olieraffinage, textiel en rubber, cacaoverwerking, afvalverwerking, tankstations, staalindustrie en vleesverwerking.

Ten aanzien van geuren van agrarische bedrijven geldt, dat de geurhinder vrijwel altijd betrekking heeft op uitgereden mest (92%). In beperkte mate wordt ook geurhinder gemeld door stallen of vee (10%) of door opgeslagen mest (6%).

Ten aanzien van geuren afkomstig van de buren, blijkt dat "keukenluchtjes" het meest oorzaak zijn van geurhinder (70%). In mindere mate maar nog steeds een aanzienlijk bijdrage aan de geurhinder van buren leveren de barbecue, de openhaard of allesbranders en de luchtafvoer (25%, 20% resp. 14%). De geuren van GFT-bak, riolering, sigarettenrook en huisdieren van buren zijn voor circa 5% van de populatie hinderlijk.