In dit rapport wordt verslag gedaan van een landelijke inventarisatie binnen het thema 'Verstoring'. Het geeft inzicht in de verspreiding en de ernst van verstoringen door geluid, trillingen, geur en ervaren risico's. Voor geluid is dit onderzoek een vierde landelijke peiling. Eerdere peilingen vonden plaats in 1977, 1987 en 1993. Voor trillingen, geur en ervaren risico's is dit de tweede landelijke peiling; de eerste was in 1993. Tevens vond een eerste inventarisatie plaats met betrekking tot het thema 'leefbaarheid'. Dit thema zal in de toekomst worden uitgebouwd.

Het onderzoek biedt veel cijfermateriaal. Niet iedereen zal echter geïnteresseerd zijn in alle details. Daarom is het rapport zodanig opgebouwd dat men zich erin kan verdiepen op het niveau van gedetailleerdheid dat voor hem of haar dienstig is.

In hoofdstuk 2 worden de globale resultaten gepresenteerd. Wie alleen geïnteresseerd is in de hoofdlijnen kan met het lezen van dit hoofdstuk en van de samenvatting volstaan.

In de hoofdstukken 3 t/m 8 wordt op de details ingegaan. Deze hoofdstukken kan men lezen zonder zich te verdiepen in de bijlagen, waarnaar voor verdergaande details wordt verwezen. Het lezen van de hoofdstukken 3 t/m 8 zonder bijlagen vormt het tweede niveau van gedetailleerdheid, terwijl het afdalen naar de bijlagen met alle basisgegevens aan de echte 'snuffelaars' is voorbehouden.