Referenties

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1997. Deel 2: criminaliteit, milieu en politiek. Voorburg/Heerlen, 1999.

DERKX RMJ, DRUKKER M en CARDYNAALS RLLM. Gezondheid en Milieuatles; eindrapport van het onderzoek naar milieuhinder en (ervaren) gezondheid in de westelijke mijnstreek. Geleen: GGD Westelijke Mijnstreek, 1994.

DONGEN JEF van, en VOS H. Peiling milieuhinder: Utrecht 1997. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 1997. Rapportnr. 98.026.

FIELDS JM. Effect of personal and situational variables on noise annoyance in residential areas. J Acoust Soc Am 93 (5) 1993: 2753-2763.

JONG RG de. Inventarisatie van geluidhinder in Nederland. Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, augustus 1981. ICG rapportnr. BG-HR-18-01.

JONG RG de. Geluidhinder in Nederland: 10 jaar later. Leidschendam: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Directoraat-Generaal Milieu, 1989. Rapportnr. GF-HR-51-01.

JONG RG de. Geluidhinder in Nederland: rangordening van geluidbronnen naar hinderlijkheid. . Leidschendam: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Directoraat-Generaal Milieu, 1989. Rapportnr. GF-HR-51-02.

JONG RG de, OPMEER CHJM en MIEDEMA HME. Hinder door milieuverontreiniging in Nederland - Effecten van geluid, geur, trillingen, stof, verlichting en onveiligheid, peiling 1993. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 1994. Publikatienummer 94.056.

MIEDEMA HEM. Response functions for environmental noise in residential areas. Leiden: NIPG-TNO, 1992, publ. Nr. 92.021.

MIEDEMA HEM en VOS H. Demographic and attitudinal factors that modify annoyance from transportation noise. J. Acoust. Soc. Am 105 (6) 1999: 3336-3344.

NSG-Richtlijn laagfrequent geluid. NSG, Delft, 1999.

PASSCHIER-VERMEER W. Beoordeling laagfrequent geluid in woningen. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, publicatienummer 98.028, 1998.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND. Onderzoek milieubeleving Zuid-Holland 1998. Den Haag: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu, 1998.