Op handen zijnde wijzigingen

Op dit moment is vooral de Wet geluidhinder aan de beurt voor een stevige herziening. Zie het "dossier geluid " op de VROM-web-site voor de laatste stand van zaken.
Midden 2004 treedt de wijziging ten behoeve van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai in werking. Daarna wordt waarschijnlijk een grote onderhoudsbeurt in procedure gebracht. Wat de inhoud daarvan zal zijn is nog niet exact bekend.

Ook de Wet Milieubeheer wordt op grotere en kleinere onderdelen gewijzigd; zie hiervoor vooral de site van Infomil onder - - regelgeving - - - 8.40/8.44 AMvB's


Bij wijze van historische curiositeit: wat beloofde MIG ook al weer?