Grenswaarden voor geluid van diverse bronnen

Het betreft hier een vrije weergave van wettelijke normen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

Wet Geluidhinder; etmaalwaarde*; inclusief de "tijdelijke" correctie ex art 103
bron Voorkeur Maximaal Nieuwe Woningen Maximaal Nieuwe Bron Maximaal "bestaand" BINNEN
(nieuw}
wegverkeer locaal 55 70 (65 als weg OOK nieuw) 70 75 35
wegverkeer; autosnelwegen 5257627535
Industrie 5055556535
Impuls 4550506035
Rail 5770707337 (nieuwe spoorweg)
*)etmaalwaarde
De hoogste van de volgende drie waarden:
dag (07.00-19.00 uur),
avond (19.00-23.00 uur)+ 5 dB(A) (bij wegverkeer deze periode NIET beschouwen)
en nacht (23.00-07.00 uur) +10 dB(A).

Wet milieubeheer: Lmax dag avondnacht
inrichtingen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

Arbo-wet:
geluiddosisplaatswaarde
LAeq,8 hr arbeidsplaats 85

Luchtvaartwet: KostenEenheid voor militaire en civiele luchtvaart
Voorkeur Maximaal Nieuwe Woningen Maximaal Nieuwe Bron Maximaal "bestaand" BINNEN
35KE 45KE55 KE 65 KE~30 dB(A)

Luchtvaartwet; nachtnorm voor structureel nachtelijk verkeer
LAeq, 23-06 uur26 dB(A)
Terug naar GV-home page