Wetboek van strafrecht

Artikel 142: Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of geldboete van de tweede categorie

Artikel 431: Met geldboete van de eerste categorie wordt bestraft hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoord