GELUID & VERKEER

Deze site gaat -helaas- niet over de mooie dingen die geluid met mensen kan doen -laat staan mooie dingen die mensen met geluid kunnen doen- , maar over de akelige kanten daarvan: lawaai, hinder, stress, slapeloosheid, burenruzie enzovoorts. De nadruk ligt op effecten van lawaai en het tegengaan ervan vooral van verkeer, maar ook bouwlawaai, schietlawaai en de buren komen aan bod.
Het Nederlandse gedeelte heeft wat uitgebreidere informatie over geluidregelgeving, het Engelse gedeelte heeft informatie die ook internationaal interessant is zoals geluideisen aan auto's en bouwmachines, de Europese harmonisatie, en onderzoeksresultaten over burenlawaai.

Nieuw op de site

:
Cumulatie en ernstige hinder berekening. Nu met de laatste dosis-effect relaties voor luchtvaart en windturbines

Zones langs spoorwegen (laatste wijziging 1-8-2008)

factsheet kadastrale registratie
Normstelsel wet geluidhinder

Inventarisatie geluidhinder 2003 (27-12-2004)

Nieuwe high res-geluidkaarten van Nederlandse steden (27-12-2003)
Dosis-effect relatie hinder van industrie en rangeerterreinen
Nieuwe versie rekenprogramma verkeerslawaai- nu ook met handige Lden-switch
Alle geluidregelingen in Nederland
Vragen & Antwoorden
Bescheiden collectie geluidkaarten van Europese steden
Conversie van & naar Letmaal, Lden, Ke.
pagina herzien op 27-7-2005