Berekening van gemiddeld aantal ontwaakreacties door lawaai

Een voorbij rijdende trein of een overvliegend vliegtuig maken geluid. Als dat s nachts gebeurt kan je er wakker van worden. Hoe groot de kans daarop is hangt van het aantal gebeurtenissen af, en natuurlijk hoe hard ze klinken. Daarop is onderstaand model gebaseerd.
Om het aantal (extra) ontwaakreacties per jaar te berekenen, kan men bijvoorbeeld het aantal passages per nacht invullen en het gemiddelde niveau. Vult men het maximale piekniveau in, dan wordt -en dit is afhankelijk van het type geluidbron- het SEL-niveau berekend, en vice versa. Dit gebeurt na het indrukken van de knop "berekenen", waarmee ook het gemiddelde LAeq wordt berekend en het aantal toegevoegde ontwaakreacties. Er zijn nog meer mogelijkheden, zie onderstaand voorbeeld.
Het berekende aantal zal mogelijk laag lijken. Omdat spontane ontwakingen zo'n 600 maal per jaar optreden, worden veel meer gebeurtenissen 's nachts waargenomen. Meer uitleg hier.

Ontwaakreacties door nachtelijk lawaai. Alle waarden zijn binnen de woning!

vrachtverkeer Aantal gebeurtenissen per nacht Extra lichaamsbewegingen*per jaar Extra ontwaakreacties** per jaar
Rail Lmax-waarde SEL-waarde LAeq
Luchtverkeer

Voorbeeld 1 Gesteld dat in een bepaalde situatie op 50 meter van een woning 10 treinen per nacht passeren. Op die afstand kan het niveau ca 87 dB(A) bereiken (maximaal piekniveau, Lmax), al hangt dat sterk af van treintype, snelheid en plaatselijke omstandigheden. Bij een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A), geeft dit een waarde van 87-20=67 dB(A) binnen de slaapkamer. We vullen dus in:
"10" bij aantal gebeurtenissen
"67" bij Lmax
"klik" op de rail-knop
"klik" op bereken

Het resultaat is:
- een SEL (Sound Exposure level) van 71 dB(A)
- LAeq van 36 binnen de slaapkamer (en dus ruim boven de norm van 25 dB(A))
- 105 extra ontwakeningen per jaar
Voorbeeld 2 De nachtnorm voor luchtvaartlawaai is 26 dB(A) over een 7 uur periode; dit komt ongeveer overeen met 27 dB(A) over een 8 uur periode.
Vul 27 dB(A) in in het LAeq-vakje, en druk meteen op bereken. Dit geeft de "worst case": de combinatie van Lmax/aantal met de grootste kans op ontwaken. Dit komt neer op 1 extra ontwaking per week. Alle andere combinaties geven lagere kansen. Probeer maar:
- druk op "reset" - vul in 27 bij LAeq -


* Gebaseerd op EU-relatie percentage ontwaken=-0,564+1,909*10^-4*Sel^2
** Normaal treden er in 3% van de 15 sec intervallen lichaamsbewegingen op: 57 per nacht, 21000 per jaar.
Pagina dd 31 December 2004