Pagina van 20 Januari 2001.Terug naar hoofdpagina

Overzicht van de Geluid en Verkeer site.

(Tussen haakjes: veel algemene informatie is alleen in het engels beschikbaar. Zie de Engelse site-overview!)
Geluid en Gezondheid Normen & regelingen Berekenen van geluidniveaus Gegevensbestanden Nieuws & varia
Effecten van geluid op de gezondheid Wettelijke normen Conversie van/naar Lden, MKM, Ke...+ percentages gehinderden Isolatiegegevens (Ra,w waarden) voor een aantal gevel-materialen Nieuw op site
Burenlawaai: normen en maatregelen Vergelijking geluidnormen buitenland Kentallen voor geluidvermogens per m2 voor industrielawaai Geluid-links
Percentages ernstige hinder voor verschillende geluidbronnen. Handreiking Industrielawaai en vergunning verlening Aantallen werktuigen in Nederland Documentatie
Rapportages geluidhinder en leefbaarheid in nederland (1977-1998) Nota Modernisering Geluidbeleid (MIG) Zones langs spoorwegen per gemeente
Alle geluidregelgeving in Nederland
Belangrijkste items op de Engels-talige site:
Achtergronden Burenlawaai
Circulaire Bouwlawaai Geluidniveaus industrie terreinen Geluidniveau database van werktuigen Geluidkaarten van Nederland
Geluidhinder in Nederland (1987, 1993, 1998) GeluidRegelingen voor de Horeca Bereken Ldn niveau voor wegverkeer Stil asfalt Geluidniveau gegevens van steden
Klachtenpatroon luchtvaart Circulaire Schietlawaai Schatting ontwaakreacties Geluidniveau database van auto's en vrachtauto's